אירוע: FinTech Junction 2019

FinTech Junction 2019: בונים את עתיד השירותים הפיננסיים

יום חמישי, 27 ביוני 2019
08:00
מרכז הכנסים אווניו
קרית שדה התעופה (מפה)
9 שעות

הערות

https://www.fintechjunction.com/