אירוע: השקת תכנית דיור ׳ימינה׳ באלקנה

הזמנה לסיקור - השקת תכנית דיור ׳ימינה׳ באלקנה

יום רביעי, 21 באוגוסט 2019
11:00
פרוייקט הבניה טקטון - רמת אלקנה
https://bit.ly/2TWHfiN (מפה)
שעה