אירוע: Travel-Tech Disrupt 2020

Travel-Tech Disrupt 2020 הכנס הראשון לחדשנות בתיירות

יום חמישי, 6 בפברואר 2020
08:00
מתחם אירועים LAGO
המאה ועשרים 6 ראשל"צ (מפה)
7 שעות

הערות

https://travel-tech-disrupt.events.co.il/home