חלק מהמידע שגוי או חסר? עדכנו אותנו
        Please wait
הפרטים המלאים - למורשים בלבד. הצטרף/י אלינו

בנק ישראל הינו הבנק המרכזי של מדינת ישראל. בראש הבנק עומד נגיד בנק ישראל.

תפקידיו המרכזיים של בנק ישראל הם שמירה על יציבות המחירים באמצעות קביעת שער הריבית ונקיטת אמצעים משלימים במסגרת המדיניות המוניטרית, פיקוח ורגולציה על הבנקים בישראל, וניהול יתרות המט"ח הלאומיות.

בנק ישראל

בנק ישראל 1
ירושלים 91007

02-655xxxx
02-666xxxx
boi.org.il

הודעות לעיתונות בנק ישראל

תאריךהודעות לעיתונותנושא
22/04/18הפיקוח על הבנקים מפרסם הקלות לחברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים כחלק מהרפורמה להגברת התחרות בבנקאותבנקאות ושוק ההון
22/04/18מינוי חברים נוספים מקרב הציבור לכהונה במועצה המנהליתבנקאות ושוק ההון
15/04/18תדרוך עיתונאים אודות המדיניות המוניטריתבנקאות ושוק ההון
25/03/18נסיעת הנגידה למפגש ה-BIS בבואנוס איירס, ארגנטינהבנקאות ושוק ההון
14/03/18משלחת קרן המטבע הבינלאומית הגישה היום את הדוח הראשוני על כלכלת ישראל לשנת 2017בנקאות ושוק ההון
11/02/18ניסיונות להונאות לקוחות הבנקים באמצעים דיגיטליים ודרכי התגוננותאינטרנט, בנקאות ושוק ההון, כלכלה וכספים
11/02/18הרצאתו של אנדרו אביר, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל: "מדיניות מוניטרית בעידן של אינפלציה נמוכה".בנקאות ושוק ההון
04/02/18ההבדלים בין המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים ובתשואה שהמיומנויות משיאות לשכר, והקשר בין שני המשתניםבנקאות ושוק ההון
21/12/17התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השלישי של 2017בנקאות ושוק ההון
18/12/17הפיקוח על הבנקים מודיע על הקלה רגולטורית שצפויה להפחית את העמלה על ערבות בנקאית שכנגדה מופקד פיקדוןבנקאות ושוק ההון
04/12/17דברי המשנה לנגידת בנק ישראל בכנס הגופים המוסדיים 2017בנקאות ושוק ההון
04/12/17נסיעת הנגידה לרומאבנקאות ושוק ההון
04/12/17מגמות בצריכת שירותי בנקאות בערוצים ישיריםבנקאות ושוק ההון
28/11/17הוועדה המוניטרית החליטה ב-27 בנובמבר 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%בנקאות ושוק ההון
28/11/17הושלם היישום של חוק הסליקה האלקטרונית - צעד נוסף לעבר עולם של אמצעי תשלום מתקדמיםבנקאות ושוק ההון, כלכלה וכספים
21/11/17הקלות בפתיחת חשבון בנק באופן דיגיטלי:בנקאות ושוק ההון
16/11/17השטרות הבאים בסדרת השטרות החדשה – בעריכים של 20 ש"ח ו- 100 ש"ח, יופצו לציבור החל ביום חמישי, ה' בכסלו התשע"ח, 23.11.17בנקאות ושוק ההון
16/11/17קול קורא לקבלת מידע בנושא הקמת תשתית לסליקת תשלומים מיידיים בישראלבנקאות ושוק ההון
15/11/17נסיעת הנגידה למפגש ה-BIS בבאזל, שווייץבנקאות ושוק ההון
15/11/17בשורה לזכאי מחיר למשתכן בפריפריה: המענק הניתן מהמדינה יוכר כחלק מההון העצמי של הזכאיםבנקאות ושוק ההון, כלכלה וכספים, נדל"ן