חלק מהמידע שגוי או חסר? עדכנו אותנו
        Please wait

משרדה של אורית שחם- וואלך, הוקם לפני למעלה מעשור כמשאד בוטיק המשרת בעיקר לקוחות צפוניים גדולים המעוניינים בכיסוי ארצי בכלל ומקומי בפרט.

אורית שחם וולך

אלחנן, 3
חיפה

054-4600054
077-3007077
www.oritpr.co.il

הודעות לעיתונות אורית שחם וולך

טרם התווספו הודעות לעיתונות מטעם אורית שחם וולך למאגר הארצי.