הודעה לעיתונות

איגוד האינטרנט הישראלי משרד החינוך ומחב"א בין החותמים על אמנת הישראקור

אימוץ תקן הישראקור (ISRACore - תקן ישראלי לאפיון אובייקטי למידה) מקבל תאוצה. בין החותמים הראשונים על האמנה לאימוץ התקן ניתן למצוא את איגוד האינטרנט הישראלי, משרד החינוך, מחב"א - מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי, האוניברסיטה הפתוחה, שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב ומט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

איגוד האינטרנט הישראלי, מחב"א ומיט"ל יוצאים כעת בקריאה משותפת לארגונים וחברות לאמץ את תקן הישראקור. אימוץ התקן הישראלי על ידי גופים רבים העוסקים בפתוח חומרי למידה, יסייע ליצירת שפה משותפת בין המאגרים השונים בארץ ובעולם, ובכך יאפשר למשתמשים במגזרים השונים למצוא ביתר קלות חומרי למידה המתאימים לצרכיהם, תוך שימוש חוזר במשאבים שכבר פותחו.

תקן הישראקור הוגדר ע"י קבוצת עבודה בה מיוצגים גופים רבים הפועלים בתחום במדינת ישראל (אקדמיה, חינוך, תעשייה וספקי תוכן). הישראקור מתבסס על ה- (Learning Object Metadata) LOM, המקובל בעולם עבור מטה-נתונים לאובייקטי למידה. התקן מגדיר מידע על האובייקט לפי פרמטרים רבים, כגון: הגדרת שדות לחיפוש, אוצר מילים לאפיון האובייקט (thesaurus), אפשרות להוספה, תיקון מידע לאחר יצירת האובייקט ועוד. חלקים נוספים של הסטנדרט מגדירים את מעטפת המידע. הפרמטרים שמציע תקן הישראקור מסייעים באיתור, הערכה ושיתוף משאב הלמידה.

"אנו פונים לכל הגופים העוסקים בפיתוח אובייקטי למידה ומבקשים את שיתוף הפעולה באימוץ הישראקור. המוסדות והארגונים שיצטרפו יוצגו באתר הפרוייקט ויהיו הראשונים לשימוש במאגר הלאומי המתוכנן לקום," אומר רימון לוי, נשיא איגוד האינטרנט הישראלי.

מידע נוסף על האמנה ועל תקן הישראקור והמבקשים לחתום על האמנה יכולים לפנות לפנות לאתר: http://www.iucc.ac.il/lo/amana.htm

איגוד האינטרנט הישראלי
האיגוד הינו גוף בלתי תלוי הפועל ללא מטרת רווח למען התפתחות והטמעת האינטרנט כתשתית טכנולוגית, מחקרית, חינוכית, חברתית ועסקית בישראל. במסגרת זו, לוקח האיגוד חלק פעיל בתהליכים השונים של קבלת ההחלטות המעצבות את פני האינטרנט בארץ ומייצג את ישראל במסגרות בינלאומיות בעלות חשיבות רבה לקביעת עתיד האינטרנט. האיגוד מעורב כיום בנושאים רבים הקשורים לאינטרנט, דוגמת רישום שמות מתחם בסיומת ישראלית, עידוד ותמיכה בקבוצות משימה בנושאי נגישות לבעלי מוגבלויות, הגנה על ילדים מתכנים פוגעניים ברשת, ואינטרנט לגיל השלישי. נשיא האיגוד: רימון לוי. אתר אינטרנט: www.isoc.org.il

לפרטים נוספים: נחום דוניצה / אפרת ברק 03-5167336

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- דוניצה תקשורת.