מפרסם: רכבת ישראל
תאריך: 30/12/2010 12:33
נושא:
הדמיית תחנת רמלה לאחר השידרוג. צילום: רכבת ישראל
הדמיית תחנת רמלה לאחר השידרוג. צילום: רכבת ישראל
הודעה לעיתונות

שינויים בתנועת הרכבות - ינואר 2011

עקב ביצוע עבודות תשתית לשדרוג מסילות הרכבת תופסק תנועת הרכבות בקווים: ת"א-באר שבע-דימונה ות"א – בית שמש - ירושלים, החל מיום שישי, ב' שבט, 7.1.2011 ועד ליום שישי, ט"ז שבט, 21.1.2011 (כולל).

תנועת הרכבות תשוב לסדרה במוצאי השבת, י"ז שבט, 22.1.2011.

במסגרת העבודות תחל רכבת ישראל בשדרוג תחנת רמלה ובעבודה על אזור גילוי הקברים בתחנה: פירוק ובניה מחדש של הרציף הקיים בתחנת רמלה וביצוע מבנה הלכתי למסילה הקיימת בתחנה, בעלות של כ-25 מלש"ח. העבודות תמשכנה עד לסוף שנת 2011, ובמהלכן תהיה התחנה סגורה לתנועת נוסעים.

בנוסף, תפעל רכבת ישראל להעברת תנועת הרכבות למסילה חדשה (באורך של כ- 3 ק"מ) בתוואי חדש באזור יציץ, לצורך שדרוג והגבהה של המסילה הישנה. כמו כן, תעשינה עבודות תשתית נוספות לאורך המסילה.
יצחק (חקי) הראל, מנכ"ל רכבת ישראל: "אנחנו פועלים בכל כוחנו על מנת לסיים את העבודות לשדרוג המסילה בדרום עד לסוף שנת 2011 ולהפעיל כבר בתחילת 2012 את קו באר שבע-ת"א המחודש – ב-50 דק' נסיעה בלבד ועם יותר רכבות כל שעה. אני מודע לאי-הנוחות הנגרמת לנוסעינו בשל הסגירות, אך יש להבין כי גם סגירות הקווים הזמניות וגם סגירת תחנה הרכבת ברמלה הכרחיות על מנת שנוכל, בסופו של דבר, לתת שירות טוב יותר לנוסעינו ובסטנדרטים הגבוהים ביותר".

במהלך סגירת הקווים:

  • לא תתאפשר נסיעה ברכבת מ/אל התחנות הבאות: רמלה, קריית גת, להבים-רהט, באר שבע אוניברסיטה, באר שבע מרכז, דימונה, בית שמש ותחנות ירושלים.
  • תתוגבר התחבורה הציבורית בין באר שבע לת"א.
  • יופעלו שאטלים מבית שמש למודיעין ובחזרה, בכל שעות פעילות הרכבת.

להלן פירוט השינויים בתנועת הרכבות:

  • לא תופעלנה רכבות נוסעים בקו ת"א – בית שמש – ירושלים, בשני הכיוונים.
  • לא תופעלנה רכבות נוסעים בקו ת"א - באר שבע ובקו באר שבע-דימונה, בשני הכיוונים.
  • הרכבות הנוסעות בקו נהרייה/חיפה - ת"א - באר שבע, תחלנה/תסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א ההגנה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רכבת ישראל.