מפרסם: רכבת ישראל
תאריך: 31/12/2010 14:00
נושא:
הודעה לעיתונות

ועדת הבדיקה של הרכבת הציגה ממצאים ראשונים לאירוע הדליקה:

הממצאים שוללים קצר חשמלי ומעלים היתכנות לתקלה מכאנית
בעקבות כך הוחלט להפסיק באופן זמני את השימוש בקרונועים מדגם IC3 לצורך המשך ביצוע בדיקות מכאניות מקיפות

ועדת הבדיקה אשר מינה מנכ"ל רכבת ישראל, חקי הראל, הציגה את ממצאי הבדיקה הראשוניים לאירוע השריפה. ממצאים אלה שוללים את ההנחה הראשונית כי השריפה נגרמה כתוצאה מקצר חשמלי ומעלה היתכנות לתקלה מכאנית. כתוצאה מכך, הוחלט כי בשלב זה יופסק זמנית השימוש בקרונועים מסוג IC3 לצורך השלמת הבדיקות המכאניות אשר החלו מייד לאחר האירוע.

בשלב זה, מצביעים הממצאים הראשוניים על ציר הקרדן כגורם אפשרי לפגיעה במיכל הסולר אשר ככל הנראה גרם לדלקה. הקרדן הוא המעביר את הסיבוב מהמנוע אל הגלגלים וממוקם בחלקו הפנימי של מיכל הסולר. בשלב זה עדיין נבדקת הסיבה שהביאה לשבירת הקרדן.

במהלך סוף השבוע תפרסם רכבת ישראל לוח זמנים חדש. הנוסעים מתבקשים להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט של הרכבת ובמוקד הטלפוני (*5770).

להלן הבהרה באשר להיקפי השינוי בהיצע המושבים ברכבת הצפוי בתקופה הקרובה:
רכבת ישראל מפעילה כיום 340 רכבות ביממה. לנוכח הפסקת השימוש בקרונועים יופעלו באופן זמני 220 רכבות ביממה.
במונחי מקומות ישיבה מדובר בצמצום של כ- 20% בהיצע מקומות הישיבה:
מ – 36 אלף מקומות ישיבה לכ- 27.5 אלף מקומות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רכבת ישראל.