מפרסם: רכבת ישראל
תאריך: 09/01/2011 16:59
נושא: עבודה ורווחה
הודעה לעיתונות

הסכמת הצדדים בביה"ד לעבודה - פרוטוקול

מצורף פרוטוקול הסכמת הצדדים בביה"ד לעבודה

בברכה,
שחר וייסמן
אגף דוברות והסברה | רכבת ישראל|
פלאפון: 050-3165072 | משרד: 03-6076657 | פקס: 03-6076612

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רכבת ישראל.