מפרסם: רכבת ישראל
תאריך: 20/01/2011 09:49
עדכון: 20/01/2011 09:50
נושא:
הודעה לעיתונות

תנועת הרכבות תשוב לסדרה במוצאי השבת

החזרת הקרונועים התאפשרה לאחר הצגת דו"ח הביניים של המומחים החיצוניים, ממנו עולה כי אין מדובר בתקלה מערכתית
רכבת ישראל מודיעה היום כי החל ממוצאי השבת (22.1.2011) תחזור לפעילות מלאה בכל קווי הרכבת בארץ. ההחלטה התקבלה לאחר הצגת ממצאי הביניים שהציגו המומחים החיצוניים להנהלת רכבת ישראל. על פי הממצאים, עולה כי הדליקה פרצה בשל תקלה מבנית הקשורה בקרונוע ספציפי.

הממצאים מצביעים על כשל מבני באחת מקורות הקרונוע, אשר עברה תיקון שבוצע אצל היצרן בדנמרק בשנת 2001. לאור ממצא זה, פנתה וועדת הבדיקה אל היצרן על מנת לקבל פרטים נוספים באשר לאופי התיקון.

במהלך שלושת השבועות האחרונים, מאז אירוע הדליקה, עברו הקרונועים בדיקות מקיפות, על פי הנחיות המומחים החיצוניים ובהתאם להתקדמות וממצאי החקירה. בשלב הראשון יוחזרו לשימוש 30 קרונועים, אשר בהם הושלמו הבדיקות.

השבתם של הקרונועים לצי הרכבות, מאפשרת לרכבת ישראל לחזור לפעילות שגרתית.

בתקופה הקרובה תשלים רכבת ישראל את בדיקת שאר הקרונועים, במקביל להמשך הבדיקה, על מנת להגיש את הדו"ח המלא לכל הגורמים הרלוונטיים בשבועות הקרובים.

לוחות הזמנים של רכבת ישראל מפורסמים באתר האינטרנט ובתחנות הרכבת. כמו כן, ניתן לפנות למוקד בטלפון 5770*.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רכבת ישראל.