מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 27/03/2017 10:29
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

פורום הקרקעות : "דוח מבקר המדינה בעניין קק"ל מעיד על השיטה הלקויה לקבלת החלטות ברמ"י"

לעמדת הפורום : "השיטה של רמ"י להעניק זכויות בקרקעות במקום לערוך חישוב כלכלי, איננה חוקית ויש להפסיקה לאלתר"

מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם בימים האחרונים דוח מיוחד שכותרתו "הקרן הקיימת לישראל - הניהול הכספי של פעולות קק"ל במקרקעין שבבעלות המדינה".

בתמצית, הדוח חושף שבמקום שהמדינה תעביר לקק"ל החזר עבור הוצאות פיתוח של הקרקעות כפי שהוסכם באמנה ביניהן, היא העבירה לה קרקעות 50,000 דונם, בסתר בסתר, במסגרת הסכם סודי שנחתם בין המדינה לקק"ל משנות ה-90 המוקדמות, ללא דיווח כנדרש בחוק לוועדת הכספים, ומבלי שנערכה הערכה כלשהי לגבי שווי הקרקעות/ההטבה (!).

הדוח מציג ליקויים רבים, ביניהם העדר חישוב כלכלי של הזכויות בקרקעות שהועברו לקק"ל והניבו מאות מילוני ₪ בניגוד לדין, חוסר שקיפות מוחלט, והתנהלות בלתי תקינה של המדינה ושל קק"ל בנושא הקרקעות. כמו כן, הדוח הצביע על הצורך בהסדרת ההתחשבנות בין המדינה לבין קק"ל.

יתרה מכך, לפי הדו"ח עולה חשש כי במסגרת ההסכם הנ"ל הועברו לידי קק"ל קרקעות נפקדים ואלו נמכרו כמו האחרות במיליוני ₪, דבר שמהווה הפקעה סופית של קרקעות אלו ונוגד את תכלית חוק נכסי נפקדים-התש"י-1950, מכוחו היו קרקעות בבעלות רשות הפיתוח(!).

לעמדת פורום הקרקעות, דוח מבקר המדינה הינו דוגמה נוספת לקבלת החלטות לא תקינות ברשות מקרקעי ישראל. פעמים רבות, רשות מקרקעי ישראל מעניקה זכויות בקרקעות במקום לערוך התחשבנות כלכלית. כך לדוגמה, מתן הטבות לחלקים חזקים באוכלוסייה ללא חוות דעת כלכלית- בין היתר, בעלי הון ואוכלוסיות חזקות במגזר העירוני ובמגזר החקלאי.

כך לדוגמה, החלטה 1370 (המשך הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל) שבוטלה על ידי שר האוצר, בעקבות עתירת האגודה לצדק חלוקתי. שם, הערכות ראשוניות הצביעו על הפסד פוטנציאלי למשק העומד על כ-70 מיליון ₪, אולם לאחר עבודת הכנה וחוות דעת כלכלית שגובשה ברשות הסתבר כי שווי ההטבות המגולמות בהחלטה 1370 עומד על מיליארדי ₪.

דוגמה נוספת הינה מרבית ההחלטות המתקבלות ביחס למגזר החקלאי ומעניקות זכויות למגורים, תעסוקה ומסחר בקרקעות הציבוריות שבחזקת המגזר החקלאי ואינן מלוות בחוות דעת כלכליות ועל כן לא ברור מה שווי הזכויות עליהן המדינה מוותרת.

לדברי עו"ד רויטל ברילנשטיין מהאגודה לצדק חלוקתי ופורום הקרקעות: " על רשות מקרקעי ישראל להפסיק לאלתר את השיטה לפיה היא מעניקה זכויות בקרקעות במקום לערוך תחשיב כלכלי. קבלת החלטות המעניקות זכויות חדשות במשאב המקרקעין ללא חוות דעת כלכליות ומשפטיות, משמעה קבלת החלטות ללא תשתית עובדתית הולמת ובחוסר שקיפות. קבלת החלטות באופן שכזה גורמת נזק אדיר לקופה הציבורית. אין ספק שאם רשות מקרקעי ישראל תערוך חוות דעת כלכלית האומדת את שווי ההטבה שהוענקה לקק"ל במסגרת העברת הקרקעות (50,000 דונם, חלקם באזור מרכז הארץ ) יתגלה גודלה האמיתי של ההטבה שקיבלה קק"ל מרשות מקרקעי ישראל.

לעיון בדו"ח המבקר:
http://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2017.03.21-KKL.aspx

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.