מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 21/06/2017 09:11
נושא: משפט, נדל"ן, ערבים
הודעה לעיתונות

בעקבות פנייה ליועץ המשפטי של חברת עמידר, התחילו לפרסם מכרזים בשפה הערבית

טרם הפנייה התקיים מצב אבסורדי במסגרתו מכרזים לשיווק נכסים, שחלקם בשכונות ערביות, לא פורסמו בשפה הערבית.

רקע:
על פי נתונים שהתקבלו, חברת "עמידר" שיווקה בעשור האחרון כ-1,066 נכסים בתחומי העיר חיפה וכיום היא מנהלת כ-190 נכסים פנויים, אשר מיועדים לשיווק במכרזים פומביים.

טרם הפנייה, המכרזים לשיווק נכסים של עמידר בעיר חיפה, נעשו באתר חברת "עמידר" בשפה העברית בלבד!

האוכלוסייה הערבית הסובלת ממצוקת דיור חמורה, וזקוקה גם כן לפתרונות דיור, הודרה למעשה עד לאחרונה מפרסומים לנכסים אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורה.
הדרת האוכלוסייה הערבית מפרסומים רשמיים של עמידר ממשיכה את האפליה והקיפוח ההיסטוריים מהם סובלת האוכלוסייה הערבית בכלל, ובתחום הקרקע, התכנון והדיור בפרט, וכן פוגעת בשוויון הזדמנויות.

ביום 30.04.2017 פנתה עוד נורה אשקר – זהר בשם השותפים בפרויקט להגנת זכויות דיור בעיר חיפה, המבוצע ע"י האגודה לצדק חלוקתי, העמותה לקדמה חברתית חיפה והקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה, ובמימון האיחוד האירופי, ליועץ המשפטי של חברת עמידר בדרישה לפרסם המכרזים לשיווק נכסים בתחומי העיר חיפה ובכלל, גם בשפה הערבית.

מחברת עמידר התקבלה תשובה לפיה הם פועלים ליישום הוראות הדין.

לאחר הפניה, עמידר הוסיפה פרסום בשפה הערבית אך הפרסום נעשה במקום שולי ובלתי נגיש. נוכח האמור, ביום 08.06.2017 פנתה שנית עו"ד אשקר-זהר מהאגודה לצדק חלוקתי בשם הארגונים השותפים ליועץ המשפטי של עמידר, בדרישה "לספק תרגום מהותי וסביר, במיוחד לפרטי המכרזים החשובים, באופן נגיש ונראה לעין, ולא באמצעות לשונית הבהרה שאינה מצביעה על תרגום ו/או פרט מהותי כלשהו, זאת על מנת להגשים את מטרת התקנות ומטרת הנגישות".

כמו-כן, הודגשה בפנייה חובת עמידר לקיים הוראות החוק באשר לפרסום בשפה הערבית בכלל המכרזים שעמידר מפרסמת, וכי אין מקום לערוך אבחנות בלתי ענייניות בנוגע לפרסום בשתי השפות.

כתוצאה מהפנייה, חברת עמידר החלה בימים האחרונים לשלב את השפה הערבית בפרסומיה כמתבקש בחוק בצמוד לשפה העברית. כך שכל פרסום לרבות המכרזים שהחברה מפרסמת באתר שלה ואלה המופצים לרשימותיה, באופן שווה, נגיש ובמקום מרכזי.

לעמדת הארגונים השותפים "חובת פרסום המכרזים הציבוריים בשפה הערבית נגזרת מעקרון השוויון. המדינה חייבת להבטיח גישה שווה לשירותיה לכלל אזרחיה, וההנגשה הלשונית היא חלק מהבטחת הנגשה שוויונית לזכויות. זאת ועוד, חובת הפרסום בשפה הערבית נגזרת גם מכללי הצדק הטבעי על פיהם מחויבת כל רשות ציבורית לפעול."

לדברי עו"ד נורה אשקר-זהר מהאגודה לצדק חלוקתי "מדובר בצעד חשוב אך ראשוני בדרך הארוכה להנגשת פתרונות לדיור הולם לאוכלוסייה הערבית. אנו מברכים על הוספת התרגום בשפה הערבית לכל מכרזי עמידר בכלל היישובים, דבר שמתחייב ממעמדה הנעלה של השפה הערבית, ומזכות המיעוט לכבוד לו ולשפתו", והוסיפה: "השימוש בשפה הערבית נועד למימוש החופש והזכות של המיעוט הערבי לחיות את חייו בכבוד בשפתו. זכות זו מטילה חובה תואמת על הרשויות, לפרסם את פרסומיהן גם בשפה הערבית."

יצוין כי בניסוח הפניות לעמידר השתתפו סטודנטים למשפטים מהקליניקה לזכויות אדם בחברה, אוניברסיטת חיפה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.