מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 26/06/2017 11:33
עדכון: 26/06/2017 11:39
נושא: משפט, נדל"ן, קיבוצים ומושבים
הודעה לעיתונות

פורום הקרקעות לחברי הכנסת : "יש להתנגד לדרישת המושבים להשכיר בשוק החופשי את היחידה השלישית"

מחר צפוי להתקיים דיון בוועדה המיוחדת שעניינה הצעת החוק להגברת התחרות בראשות ח"כ רחל עזריה, אודות פיצול דירות במסגרת תיקון חוק התכנון והבניה. מדובר בדיון המשך לדיון שהתקיים ב- 20.6.2017. במסגרת זו, תיבחן הצעתם של המושבים והקיבוצים לקבל לידיהם את היחידה השלישית, תוך ביטול הרצף הבן דורי (או לחוכר או לקרובו), בכדי להשכירה בשוק החופשי.

פורום הקרקעות לצדק חלוקתי הכולל ארגונים חברתיים ובין היתר האגודה לצדק חלוקתי, הקשת דמוקרטית מזרחית, אחוזת נגב ושתיל, פנה היום לחברי הכנסת בנייר עמדה וקרא להם להתנגד לדרישה שהועלתה מצד המושבים והקיבוצים לאפשר להם להשכיר את יחידת הדיור השלישית במסגרת התיקון לחוק התכנון והבניה (הוראת שעה) התשע"ז- 2017, שצפוי לעלות מחר ה-27.06.2017, לדיון .

פורום הקרקעות טען בנייר העמדה כי מדובר בהצעה מקוממת. שכן:

  1. החלטת מועצה 979 על תיקוניה, קבעה את שיעורי התשלום (הזעומים יש לומר) בגין היוון זכויות למגורים ולמסחר במושבים והקיבוצים. מתן אפשרות לקבל את היחידה השלישית ולהשכירה בשוק החופשי, ללא היוון זכויות, כלומר ללא כל תשלום למדינה, משמעותו מתנה יקרת ערך למגזר אחד בחברה והטבה בלתי סבירה למעטים. מתנה שכזו עומדת בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ שיח חדש, להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, למדיניות המקרקעין, לתמ"א 35 ולעקרונות השוויון והצדק החלוקתי להם מחויבות רשויות המדינה.
  2. כמו כן, מדובר בהצעה שעלתה בניגוד להסכמה מפורשת עם המושבים והקיבוצים לפיה התיקון לחוק לא יחול עליהם (ככל הנראה בכדי ל"הימנע" מתשלום למדינה ובכדי לא ל"אבד" יחידות דיור שיספרו במסגרת תמ"א 35). העלאת ההצעה לאחר שהושגה הסכמה עם המושבים והקיבוצים מהווה ניסיון לקבל במחטף זכויות ביחידה השלישית, ללא כל תשלום למדינה ומבלי שיחידות אלה ייספרו במסגרת תמ"א 35.

לעמדת פורום הקרקעות למעשה מדובר על ניסיון לעקוף את החלטות המועצה, פסיקת בג"צ ותמ"א 35, לספסר בקרקע ולהשכירה לכל המרבה במחיר. כזכור הרציונאל למתן אפשרות לבנות את היחידה השלשית היה לדאוג לדור ההמשך, כעת במסווה של מתן זכויות למגורים לבנים ממשיכים, מבוקש לתת אפשרות להשכיר את יחידת הדיור בשוק החופשי, ללא כל תשלום למדינה, באופן הפוגע בעקרונות השוויון תוך ניצול הציבור ומשאביו המוגבלים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.