מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 13/07/2017 12:05
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

הישג לפורום הקרקעות: "הצליחו למנוע ממושבים לקבל בחינם הטבות דיור סחירות ויקרות"

בדיון שהתקיים ב - 11.7.2017 החליטה הכנסת לא לאפשר למושבים לפצל יחידות דיור בחינם ולהשכירן בשוק החופשי.

לאחרונה התקיימו מספר דיונים בוועדה המיוחדת שעניינה הצעת החוק להגברת התחרות בראשות ח"כ רחל עזריה, אודות פיצול דירות במסגרת תיקון חוק התכנון והבניה. בדיונים נבחנה הצעתם של המושבים והקיבוצים לקבל לידיהם את היחידה השלישית, ללא כל תשלום למדינה, תוך ביטול הרצף הבן דורי (או לחוכר או לקרובו), בכדי להשכירה בשוק החופשי.

פורום הקרקעות לצדק חלוקתי הכולל ארגונים חברתיים ובין היתר האגודה לצדק חלוקתי, הקשת דמוקרטית מזרחית, אחוזת נגב ושתיל, פנו לחברי הכנסת בניירות עמדה וקראו להם להתנגד לדרישה שהועלתה מצד המושבים לאפשר להם להשכיר את יחידת הדיור השלישית במסגרת התיקון לחוק התכנון והבניה (הוראת שעה) התשע"ז- 2017 וכן הביעו את עמדתם בדיוני הכנסת.

פורום הקרקעות טען בנייר העמדה ובדיונים בכנסת כי מדובר בהצעה מקוממת. שכן:

החלטת מועצה 979 על תיקוניה, קבעה את שיעורי התשלום (הזעומים יש לומר) בגין היוון זכויות למגורים ולמסחר במושבים והקיבוצים. מתן אפשרות לקבל את היחידה השלישית ולהשכירה בשוק החופשי, ללא היוון זכויות, כלומר ללא כל תשלום למדינה, משמעותו מתנה יקרת ערך למגזר אחד בחברה והטבה בלתי סבירה למעטים. מתנה שכזו עומדת בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ שיח חדש, להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, למדיניות המקרקעין, לתמ"א 35 ולעקרונות השוויון והצדק החלוקתי להם מחויבות רשויות המדינה.

כמו כן, מדובר בהצעה שעלתה בניגוד להסכמה מפורשת עם המושבים והקיבוצים לפיה התיקון לחוק לא יחול עליהם (ככל הנראה בכדי ל"הימנע" מתשלום למדינה ובכדי לא ל"אבד" יחידות דיור שיספרו במסגרת תמ"א 35). העלאת ההצעה לאחר שהושגה הסכמה עם המושבים והקיבוצים מהווה ניסיון לקבל במחטף זכויות ביחידה השלישית, ללא כל תשלום למדינה ומבלי שיחידות אלה ייספרו במסגרת תמ"א 35.

לעמדת פורום הקרקעות למעשה מדובר על ניסיון לעקוף את החלטות המועצה, פסיקת בג"צ ותמ"א 35, לספסר בקרקע ולהשכירה לכל המרבה במחיר. כזכור הרציונאל למתן אפשרות לבנות את היחידה השלשית היה לדאוג לדור ההמשך, כעת במסווה של מתן זכויות למגורים לבנים ממשיכים, מבוקש לתת אפשרות להשכיר את יחידת הדיור בשוק החופשי, ללא כל תשלום למדינה, באופן הפוגע בעקרונות השוויון תוך ניצול הציבור ומשאביו המוגבלים.

לדברי פורום הקרקעות: "אנו שמחים על כך שחברי הכנסת עמדו על מימוש האינטרס הציבורי ולא נכנעו ללחצי מגזר אחד בחברה שמנסה להשיג זכויות סחירות בקרקעות ציבוריות"

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.