מפרסם: סבבה בצפון
תאריך: 01/08/2017 11:19
נושא: איכות הסביבה, חדשות
הפגנה- צילום: סבבה בצפון
הפגנה- צילום: סבבה בצפון
סימון אלפסי ואיציק חולבסקי- צילום:סבבה בצפון
סימון אלפסי ואיציק חולבסקי- צילום:סבבה בצפון
הודעה לעיתונות

ראשי הישובים בצפון נלחמים בקונדנסט | סבבה בצפון

ראשי היישובים של יקנעם, מגידו וזכרון יעקב נפגשו והחליטו לנהל מאבק משותף להסרת איום הקונדנסט מאתר חגית

ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי, ראש המועצה האזורית מגידו, איציק חולבסקי, וראש מועצת זכרון יעקב, זיו דשא ממשיכים להילחם בכל החזיתות כנגד הקמת מיכל הקונדנסט באתר חגית, בבוקר (יום ראשון) קיימו השלושה פגישה בה הוחלט לצאת למאבק משותף ולהקים שני מטות מרכזיים להמשך ניהול המאבק. מטות אלו יפעלו בנוסף למטה שכבר קיים בראשות ובהובלת המועצה האזורית זכרון יעקב.

המטה הראשון אותו הוחלט להקים, הוא מטה על אותו ינהלו ויובילו שלושת ראשי היישובים. המטה השני שיוקם הוא מטה מאבק משותף של יקנעם ומגידו. המטה הזה יכלול תשעה חברים. ארבעה מיקנעם, וארבעה ממגידו.

בנוסף להם ייבחר יושב ראש. ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי אמר שמאחר והמועצה האזורית מגידו היא זו שצמודה לאתר חגית, הוא יקבל כל מועמד שעליו יוחלט.

בנוסף לכך נקבע שבין החברים במטה המאבק המשותף יהיו מנהלי האגף לאיכות הסביבה, הן של יקנעם, והן של מגידו, ואלו ישמשו כאנשי מקצוע של המטה.

לרשות המטה המשותף יועמד תקציב עליו יחליטו שתי הרשויות, ובעזרתו, וביחד עם התושבים הם ימשיכו לנהל מאבק חסר פשרות בכל האפשרויות שעומדות לרשותם, וזאת עד להסרת איום הקמת המיכל בחגית.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:
"אני מברך על הקמת שני המטות. כראש העיר יקנעם התנגדתי לאורך כל הדרך, ואני ממשיך להתנגד נחרצות להקמת המיכל באתר חגית, ולהעברת הצנרת דרך יקנעם. מיקומו של המיכל הוא בים ולא ביבשה.

הצנרת לא תעבור ביקנעם, וכפי שלא נתנו אישור עד היום, אנו לא ניתן שום אישור בעניין גם בהמשך. אני מברך על הפגישה המשולשת ומאמין שבדרך של איחוד כוחות נוביל את המאבק להצלחה, ונסיר מאיתנו את איום הקונדנסט".

ראש המועצה האזורית מגידו, מר איציק חולבסקי:
" אני מברך על הקמת מטה משותף למגידו וליקנעם עלית. יש לנו מטרה משותפת קריטית לאיכות החיים של תושבי כל האזור והיא למנוע אחסון קונדנסט באזור אתר חגית ולטרפד את האיום להפוך את אזור חגית למפרץ חיפה 2".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- סבבה בצפון.