מפרסם: משרד החינוך
תאריך: 03/09/2017 12:40
נושא: חינוך, חקלאות, ערבים
הודעה לעיתונות

משרד החינוך והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בשיתוף מועצות נווה מדבר ואל קאסום יפתחו כ- 90 גני ילדים חדשים ביישובי

לראשונה, אלפי ילדים בגילאי 3-4 במועצות האזוריות
אל קסום ונווה מדבר, ילכו לגן ב - 1 בספטמבר

שר החינוך, נפתלי בנט: "מערכת החינוך מחוייבת לתת מענה לכל ילדיה. השנה, הרחבנו את המענים במגזר הבדווי והשקענו עוד 20 מיליון ₪ כדי לאפשר לעוד 3,000 ילדים בגילאי 3-4 לממש את זכותם החינוכית ללמוד בגני הילדים. מהלך זה מהווה חלק מתכנית העבודה הלאומית שלנו, צמצום פערים. אנחנו נעשה כל מאמץ כדי שלא להשאיר אף ילד מאחור. אני מאחל לגננות ולילדים שנה מלאה בחוויות והנאה".

שר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ אורי אריאל הממונה על פיתוח התיישבות הבדואים בנגב: "מדינת ישראל רואה מחויבות לשיפור רמת החיים של ילדי ותושבי הבדואים בנגב שכן, הם אזרחים שווים במדינת ישראל הזכאים לרמת חיים ראויה ולשירותי חינוך ושירותים מוניציפאליים. צמצום הפערים החברתיים הוא אינטרס לאומי אליו מחויבת המדינה שכיום מגויסת יותר מתמיד ומפעילה תוכנית חומש לאומית. אני מברך את ההירתמות של ראשי המועצות של היישובים הבדואים השותפים לשינוי שמובילה הממשלה לשיפור שירותי החינוך הניתנים לתושבים".

עם פתיחת שנת הלימודים, תשע"ח, ייחנכו בראשית ספטמבר כ-90 גני ילדים חדשים שיהיו לרווחת האזרחים הבדואים. לגנים אלה יגיעו לראשונה כ- 3,000 ילדים בגילאי 3-4 המתגוררים בישובי המועצות האזוריות אל קסום ונוה מדבר ילכו לראשונה לגן. העלות הכוללת של המבנים, פיתוח התשתיות, הסדרת דרכי הגישה וקווי המים לגנים, מסתכמת בכ- 22 מיליון ₪ ובימים אלה משרד החינוך, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בשיתוף ראשי המועצות האזוריות אל קסום ונוה מדבר, פועלים במרץ להציב כ- 90 יבילים שישמשו כגני ילדים בישובים אל סייד, אום בטין, תראבין, מולדה, מרעית רבתי, אבו קרינאת, ואדי אלנעם, קסר א-סר, ביר, הדאג' ואבו תלול ובפזורת תל ערד, עבדת, רחמה, ביר משאש ואבו קוידר.

מאחר שבחלק מהישובים קיימות מעט מאוד תשתיות מתאריות בכדי להנגיש ולקרב את מוסדות החינוך לאוכלוסייה המקומית פועלת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב יחד עם המועצות האזוריות לחבר את גני הילדים לתשתיות מים המרוחקות לעיתים קילומטרים מנקודת החיבור המרכזית של היישוב. במקביל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ממשיכה לפעול במרץ לפיתוח השכונות החדשות בכל ישובי הבדואים וזאת בכדי להגדיל את מלאי מגרשי המגורים הזמינים לאכלוס ולאפשר לאזרחים לקבל שירותים מוניציפליים מלאים. ההשקעה בגנים כוללת בין היתר את הצבת המבנים היבילים (קרוואן ממוזג) שכוללים חצר פנימית עם ארגז חול לילדים, ריהוט ומתקני משחקים כגון מגלשות ונדנדות. במקביל נעשה גיוס של כ- 180 גננות וסייעות בילדים, שעבור אימהותיהם זו הפעם הראשונה שישלחו ילדים בגילאים 3-4 למסגרות חינוכיות ראויות. מהלך זה צפוי לתרום בין היתר להעצמתן האישית של הנשים ויאפשר להן, אם ירצו בכך, לצאת לעבוד ולסייע בכלכלת המשפחה.

שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך: "אחד מערכי הייסוד של משרד החינוך הוא המחויבות להעניק חינוך מלא ושוויוני לכל ילד בישראל, וכנגזרת לכך אנחנו משקיעים משאבים רבים כדי להעניק לילדי הפזורה הבדואית שירותי חינוך מתקדמים ומותאמים. עם פתיחת שנת הלימודים, כחלק מיישום תכנית חומש שגיבשנו, ייהנו ילדי הגן בפזורה מגני ילדים חדישים. כמו כן, הילדים בגילאי 3 ו-4 ייהנו מהסעות חינם בטיחותיות, לרבות בוסטרים מותאמים. מדובר בבשורה גדולה עבור התלמידים והוריהם, שמצטרפת לתקצוב דיפרנציאלי ומענים רבים נוספים שאנחנו מקצים, כדי לצמצם פערים ולהעניק חינוך שווה ומתקדם לכולם".

יאיר מעין מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב: "המשימה הלאומית של הקמת 90 גני ילדים היוותה עבורינו אתגר, כיון שיש לזכור שמדובר בישובים כפריים חדשים, כמעט ללא תשתיות מתאר כמו כבישים, מים וביוב, אך בזכות שיתוף פעולה וריכוז מאמץ של משרדי החינוך, האוצר, החקלאות, הפנים ורמ"י וכן המועצות האזוריות הצלחנו לעשות את הבלתי אפשרי ואנו כיום בעיצומו של תהליך פריסת תשתיות דרכים ומים לאורך קילומטרים רבים בתוך הישובים אל המגרשים עליהם הוצבו הגנים, וזאת מתוך מטרה להנגיש ולקרב את מוסדות החינוך לאזרחים בישובים".

הקמת גני הילדים מהווה צעד נוסף בתוכנית החומש החברתית כלכלית שמובילה הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ומשרד החקלאות עם משרדי הממשלה השונים. תוכנית החומש החברתית כלכלית שאושרה על ידי הממשלה בתחילת שנת 2017, לפיה 3 מיליארד ₪ יועברו לטובת לפיתוח כלכלי-חברתי ביישובי הבדואים בנגב תוך התמקדות בחינוך, בפיתוח כלכלי, בתעסוקה ובחיזוק הרשויות המקומיות. תוכנית החומש גובשה לאחר הליך שיתוף ציבור תושבים וראשי המועצות הבדואיות ונועדה לחזק את המגזר הבדואי ולצמצם את הפערים החברתיים והכלכליים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- משרד החינוך.