מפרסם: משרד החינוך
תאריך: 25/09/2017 10:59
נושא: חינוך
הודעה לעיתונות

מנכ'ל משרד החינוך : תכנית חומש להגדלת מספר התלמידים שיוצאים לטיולים בני יומיים ומעלה בכ 10 אחוזים

מנכל המשרד , שמואל אבואב : מערכת החינוך רואה בטיולים השנתיים נדבך משמעותי בתהליך הלימודי-חינוכי-חברתי. נתונים שנאספו במינהל חברה ונוער חושפים פער גדול בין הכוונה לקיים טיולים שמשלבים לינה לבין הביצוע בפועל.

עולה כי בתי ספר רבים אינם מקיימים טיול בני יומיים - בהתאם להנחיות. לצד זה, נמצא שבתי ספר שבהן מתקיימות פעילויות של"ח וידיעת הארץ יוצאים יותר לטיולים ומקיימים פעילות חינוכית-חברתית-ערכית מלאה.
כמו כן, נמצא שבבתי הספר שבהם פועל רכז טיולים מתקיימים טיולים בהתאם להנחיות.

*בעקבות הממצאים גובשה תכנית חומש להגדלת מספר התלמידים שיוצאים לטיולים בני יומיים ומעלה, מ-340,163 בתשע"ח, ל-371,706 בשנת תשפ"א:*
▪יתווספו באופן מדורג מורים לשל"ח במערכת החינוך – מ-668 בתשע"ח, ל-743 בתשפ"א.
▪נגדיל את מספר בתי הספר שמופעלות בהם תכניות של"ח: מ-633 בתשע"ח, ל-723 בתשפ"א.
▪נגדיל את מספר רכזי הטיולים בבתי הספר.
▪נעניק סיוע לבתי הספר שזקוקים להכוונה.
▪נתגבר פעילויות של"ח גם בבתי ספר של החברה הערבית והחברה החרדית.

המסעות שהתקיימו בשנים האחרונות מראים שמסע שמשלב תכנים מהחינוך הפורמלי מעצימים את חוויית הטיול והלימוד. לפיכך, נשלב מורים מתחומי הדעת השונים באתרים ובנוף הפתוח. המזכירות הפדגוגית והמפמ"רים מסייעים לגבש מודל הפעלה בהתאם.

המסעות מחזקים בקרב התלמידים את תחושת השייכות לארץ, לעם ולמדינה, מסייעים ביצירת רקמת חיים משותפת, ומעודדים נכונות למילוי חובות חברתיות ולאומיות.

אני רוצה להודות לכל העושים במלאכה חשובה זו, בראשות מ״מ מנהלת מינהל חברה ונוער טליה נאמן ולאלי שיש מנהל אגף של״ח וידיעת הארץ.

עפ'י תכנית החומש , במחוז הצפון , בתשפ'א - יגדל מספר התלמידים שיוצאים לטיולים בני יומיים ומעלה ל 45 אלף , יתווספו באופן מדורג מורים לשל"ח במערכת החינוך עד ל 90 ויגדל מספר בתי הספר שמופעלות בהם תכניות של"ח: ל 85 .

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- משרד החינוך.