מפרסם: משרד החינוך
תאריך: 27/09/2017 11:57
נושא: חינוך
הודעה לעיתונות

מנכ'ל משרד החינוך : פלטפורמה דיגיטלית לחישוב המחסור במורים תקדם תכנית חומש לתיעדוף הכשרת מורים למקצועות נדרשים

מנכ"ל משרד החינוך , שמואל אבואב : מחסור במורים היא תופעה חובקת עולם שישראל אינה חסינה בפניה.
הדבר נובע ממספר רב של סיבות, ביניהן מספר המורים הגדול שנדרש, שכר ושחיקה בעבודה.

בישראל החוסרים משתנים בין מגזר למגזר ובין איזורים גאוגרפיים.
כך, לדוגמה, יש מחסור במרכז ועודף בצפון; מחסור במגזר הבדואי ועודף במגזר הערבי;
מחסור באנגלית, פיזיקה, כימיה, ולשון, ומנגד עודף בחינוך המיוחד, אזרחות ואמנות.

לפני שנה הוקמה פלטפורמה דיגיטלית לחישוב המחסור במורים נכון לשנת 2020, בשיתוף מינהל כלכלה ותקציבים ומינהל תכנון ואסטרטגיה.
הנתונים עוברים בימים אלו דיוק, בהובלת מינהל עובדי הוראה ובשיתוף המפמ"רים ומינהל כח אדם בהוראה, ונבנית תכנית חומש להכשרת מורים בהתאם.

*כדי להתמודד עם הצורך במילוי השורות, אנחנו מפעילים בשלב זה מספר ערוצי פעולה:*
▪משנת תשע"ז הופעל לראשונה מודל תקציבי חדש במכללות להוראה, אשר מתקצב כמעט פי 2 מקצועות נדרשים, לעומת מקצועות שאינם נדרשים.
▪השנה החל הות"ת בהדרגה ליישם את המודל התקציבי הזה במוסדותיו המכשירים – המכללות שעברו לות"ת והאוניברסיטאות.
▪נבנו תכניות ייחודיות למשיכת קהלים ייעודיים, דוגמת חותם (עבור אקדמאים שלא תכננו להגיע להוראה), צוות (עבור קצינים בכירים פורשי צבא) תכניות לקליטת אנשי הייטק להוראת מתמטיקה ובשנה הקרובה ייושמו תכניות לגיוס מורים לאנגלית ומורים לחינוך היסודי.
▪ניתנות הלוואות ללימודי המקצועות הנדרשים, החל מ-5,800 שקל ועד 21,500 שקל למקצועות: מתמטיקה, אנגלית ומדעים.

בנוסף, ראוי להזכיר שלמעמד המורה ולהסכמי השכר יש חשיבות מכרעת ביכולת למשוך כח אדם מקצועי איכותי וחדש.

מנהלת המחוז , ד'ר אורנה שמחון : 'במחוז הצפון ניכר מחסור במורים במגזר הבדואי ובמקצועות כמו אנגלית, פיזיקה, כימיה, ולשון. הפלטפורמה הדיגיטלית ותכנית החומש יסייעו להתמקד בצרכים ובהכשרת מורים בהתאמה אליהם . הכוונה היא לגייס לעבודת ההוראה והחינוך את האנשים הטובים , המוכשרים והמשובחים שבנמצא . זו יתרונה של התכנית וזו גם הברכה שהיא תביא בכנפיה' .

במחוז הצפון מועסקים 25943 עובדי הוראה ובהן 3238 גננות ( מול 343 אלף תלמידים מהגיל הרך ועד יד' ) , מציין דובר המחוז , דויד גורלי .

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- משרד החינוך.