מפרסם: משרד החינוך
תאריך: 01/11/2017 09:33
נושא: חינוך
מנכל משרד החינוך בעת סיור בדרום במערכת החינוך הבדואית
מנכל משרד החינוך בעת סיור בדרום במערכת החינוך הבדואית
הודעה לעיתונות

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, במושב מיוחד לציון יום הנגב שהתקיים בכנסת:

"אנו נחושים לחולל תנופה חינוכית בחברה הבדואית, בדגש על בינוי ושיפור ההישגים הלימודיים"

במושב מיוחד שהתקיים היום, ג', בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת, הציג מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, את תכנית החומש של משרד החינוך לחיזוק מערכת החינוך בחברה הבדואית בדרום.
בתוך כך, סייר המנכ"ל בכל רחבי האזור בדרום, ב-60 בתי ספר, ובדק מקרוב את סוגיית בינוי מוסדות החינוך, ובכלל זה שיפוץ מבנים והחלפת מבנים זמניים במבני קבע. על רקע אופייה הייחודי של החברה, נדרש מיפוי עומק של יישובי הפזורה, וגיבוש מתווה יעיל שייתן מענה על רקע המגבלות בשטח.
סיור השטח כלל את כל חלקי הפזורה בדרום - 60 בתי ספר. הסיור נועד כדי לעקוב מקרוב אחר התקדמות תחום הבינוי בחברה הבדואית, שכן סוגיית התשתיות ומבני קבע היא מהאתגרים הגדולים שניצבים בפני מערכת החינוך, למען הצלחת התכנית הלאומית שמוביל השר נפתלי בנט לצמצום פערים.

בסיור עקב המנכ"ל מקרוב אחר תכניות המתאר, מצב הקרקעות ומצב המבנים של גני הילדים ובתי הספר, וביקש לקבל תמונת מצב מקיפה ומעמיקה אודות מצב המבנים שיש לשפץ או להחליף (כמו קרוואנים).

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, פירט בוועדה את מכלול הפעולות שנעשות בשטח, ואמר: "אנו נחושים להזניק את מערכת החינוך הבדואית בדרום. אנו עוברים יישוב אחר יישוב, בית ספר אחר בית ספר, פוגשים גננות, מנהלים מורים. אנחנו עורכים מיפוי מדוקדק, מגבשים תכניות פעולה ומבצעים מעקב ובקרה כמעט ברמה יומיומית. יש פערים, אין ספק בכך. מטרת העל שלנו היא להביא לצמצום פערים, בהתאם למדיניות שקבע שר החינוך נפתלי בנט, ואנחנו נחושים להביא הישגים בנושא זה".

להלן עיקרי תכנית החומש שהציג מנכ"ל משרד החינוך בפני חברי ועדת החינוך:

הישגים לימודיים (יעדים ל-5 שנים):
למערכת החינוך הבדואית יתווספו 14,127 שעות תוספתיות.
שפת אם: נפעל לשיפור של כ-40 נקודות במבחני המיצ"ב.
מתמטיקה: נפעל לשיפור של כ-25 נקודות במבחני המיצ"ב.
אנגלית: נפעל לשיפור של כ-45 נקודות במבחני המיצ"ב.

ליווי בתי ספר:
המיפוי העלה שישנם 52 בתי ספר יסודיים שמצריכים ליווי מקצועי, ועוד 16 חטיבות ביניים ו-10 תיכונים.
בתי הספר הללו יקבלו ליווי מקצועי צמוד.
יעד לשנת תשפ"ב: צמצום מספר בתי הספר ל-14 סך הכל, כשאף תיכון לא נזקק לליווי מקצועי.

בגרות:
המטרה, בטווח 5 שנים: להרחיב את אחוזי הזכאות, מ-46.6%, ל-60%.

תעודת בגרות איכותית:
נגדיל, עד שנת תשפ"ב, ב-19% את שיעור העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות.

חינוך טכנולוגי:
נגדיל ב-6% את שיעור הלומדים במגמות טכנולוגיות בכיתות י-י"ב.

נשירה:
עד תשפ"ב, נביא לירידה של 1.4% בשיעור הנשירה.

לימודים גבוהים:
כיום 3.9% מגילאי 19 עד 65 הם בעלי תואר ראשון.
היעד: להגדיל עד תשפ"ב ל-4.3%.

איכות ההוראה:
כיום, 66% מעובדי ההוראה בחברה הבדואית בדרום הם תושבי האזור.
היעד לשנת תשע"ח: הגדלת נתון זה ל-70%.

בינוי:
משרד החינוך הקצה הרשאות תקציביות עבור 97 מבנים למועצות האזוריות נווה מדבר ואלקסום.
הרשאות אלה נותנות מענה ל-100% ילדים בגילאי 3-5 שאינם במסגרת חינוכית, בשתי המועצות האזוריות, והם מהווים 64.5% מסך כל ילדי 3-5 ברשויות הבדואיות בכלל.

תקצוב דיפרנציאלי:
על מנת לתת מענה מבחינה חברתית-כלכלית, המשרד מתקצב באופן תוספתי את תלמידי החברה הבדואית. החל משנת תשע"ה נוספו כמיליארד שקלים לטובת תקצוב דיפרנציאלי בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים, בעיקר באמצעות הגדלת שעות הטיפוח. העלות המשוערת של שעות הטיפוח במערכת נאמדות בכ-1.1 מיליארד שקל בשנה.

תכניות נוספות שכבר פועלות בשטח, וזוכות לתעדוף דיפרנציאלי: צמצום מספר התלמידים בכיתה, סייעת שנייה, תמריצים למורים, הסעות תלמידים (ילדי גילאי 3 ו-4 מוסעים החל מהשנה בחינם), תכנית הצהרונים, מלגות, בית הספר של החופש הגדול, תכנית ההזנה, תכנית אתגרים לחינוך הבלתי פורמלי, סל תרבות, השאלת ספרי לימוד, חיזוק תנועות הנוער ועוד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- משרד החינוך.