דורון ספיר. קרדיט לצילום – ישראל הדרי
דורון ספיר. קרדיט לצילום – ישראל הדרי
הודעה לעיתונות

כאל מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2017:

בתשעת החודשים הראשונים עמד הרווח הנקי על 162 מיליון ₪ לעומת 153 מיליון ₪ אשתקד, עלייה של 5.7%

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 רשמה כאל צמיחה
בפרמטרים העסקיים המרכזיים:
•מחזורי העסקאות בכרטיסי כאל גדלו ב-10.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

•צמיחה בתיק האשראי הצרכני בשיעור של 16.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

•צמיחה של 7.3% במספר הכרטיסים של כאל שעמד על 2.6 מיליון כרטיסים בסוף הרבעון השלישי

דורון ספיר, מנכ"ל כאל: "*סוכמו עסקאות חדשות ושיתופי פעולה אסטרטגיים, שהבולט בהם הוא ההסכם עם שופרסל להקמת מועדון משותף 'שופרסל-כאל'.

נחתם הסכם עם ALIPAY חברת שירות התשלומים הדגולה בעולם של ALIBABA להסכם סליקה

חברת כאל מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עם רווח של 162 מיליון ₪ לעומת 153 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 5.7%. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עמדה התשואה להון על 14.2%. ברבעון השלישי של השנה עמד הרווח הנקי על 57 מיליון ₪ לעומת 56 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 1%. הרווח ברבעון השלישי של שנת 2016, ללא נטרול הפרשה חד פעמית, עמד על 11 מיליון ₪. הפרשה חד פעמית, שנעשתה ברבעון המקביל אשתקד, עמדה על 45 מיליון ₪, והייתה בגין ההסדר עם הפרקליטות על ארועי 'כאל אינטרנשיונל' מהשנים 2007-2009.

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2017, הגיעו ל-1,120 מיליון ₪ בהשוואה ל-1,014 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ-10.5%. ברבעון השלישי של 2017, הכנסות החברה הגיעו ל-388 מיליון ₪ בהשוואה ל- 361 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ-7.5%.

מחזור העסקאות בכרטיסי כאל בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עמד על 59.27 מיליארד ₪, בהשוואה ל-53.65 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-10.5%. ברבעון השלישי של שנת 2017, גדל מחזור העסקאות בכרטיסי כאל בכ-10.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
נכון ל-30.9.17, לכאל 2.6 מיליון כרטיסים בהשוואה ל-2.43 מיליון כרטיסים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7.3%.

מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים עלה בכ-8.3% ל-982 אלף כרטיסים לעומת 907 אלף כרטיסים אשתקד. סה"כ מספר הכרטיסים הבנקאיים בסוף הרבעון השלישי עמד על 1.62 מיליון בהשוואה ל-1.52 מיליון אשתקד, עלייה של כ-6.7%. נכון ל-30.9.17 הסתכם היקף האשראי שכאל העמידה ישירות ללקוחותיה, שלא באמצעות הבנקים, על 3.97 מיליארד ₪, בהשוואה ל-3.41 מיליארד ₪, עלייה של כ-16.5%.

ההכנסות מפעילות מימון בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-313 מיליון ₪ בהשוואה ל-265 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-18%. ברבעון השלישי של 2017, ההכנסות מפעילות מימון עמדו על 104 מיליון ₪ לעומת 95 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-9.4%.

בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עמדו ההוצאות בסעיף הפסדי אשראי על 95 מיליון ₪, לעומת 49 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-94%.

דורון ספיר, מנכ"ל כאל: "הרבעון השלישי מתבטא בעלייה בפרמטריים העסקיים שהבולט הוא גידול דו ספרתי של 10.6% במחזורי העסקאות, צמיחה של 16.5% בתיק האשראי וגידול של 7.3% במספר הכרטיסים. אנו ערים כי בשנה האחרונה חלה עלייה בהוצאה להפסדי אשראי המשתקפת בכל השוק, ונובעת מהגידול בתיק האשראי ומירידה בשיעורי הגבייה.

הרבעון סוכמו עיסקאות חדשות ושיתופי פעולה אסטרטגיים, שהבולט בהם הוא ההסכם עם שופרסל להקמת מועדון משותף 'שופרסל-כאל'. מדובר במועדון מזון המונה כיום למעלה מחצי מיליון לקוחות, ומהווה פוטנציאל לצמיחה משמעותית ולהגדלת נתח השוק של כאל בעולם ההנפקה והאשראי. לצד זאת, נחתם עם AliPay, חברת שירות התשלומים הגדולה בעולם בבעלות Alibaba , הסכם סליקה שיאפשר למשתמשים הקיימים שלה לבצע רכישות בישראל באמצעות ארנק AliPay.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- כאל - כרטיסי אשראי לישראל.