הודעה לעיתונות

קול קורא לקבלת מידע בנושא הקמת תשתית לסליקת תשלומים מיידיים בישראל

בנק ישראל מפרסם היום קול קורא לקבלת מידע מהציבור בנושא תשתית לסליקת תשלומים מיידיים.
קול הקורא מהווה שלב ראשון בתהליך להקמת תשתית סליקה מתקדמת, יעילה ואמינה במערך התשלומים בישראל, אשר תתווסף למערכות התשלומים והסליקה הקיימות ותשמש לסליקת תשלומים קמעונאיים מיידים ("Immediate Payments"), בדומה לתשתיות דומות הקיימות במדינות שונות בעולם.

התשלום המיידי הינו אמצעי תשלום חדש בו יוזם התשלום מחויב בסכום התשלום באופן מיידי, ואילו מקבל התשלום מזוכה בסכום התשלום באופן מיידי, דבר המאפשר למקבל התשלום לעשות שימוש מיידי בסכום אשר זוכה בחשבונו – בדומה לתשלום באמצעות כסף מזומן, ובשונה ממרבית אמצעי התשלום הנפוצים האחרים שבהן הזיכוי אינו מיידי.

שימוש באמצעי תשלום מיידיים מספק מענה לצרכים רבים הקיימים בשוק התשלומים הישראלי, היות והוא מאפשר ביצוע וקבלת תשלומים מידיים בצורה נוחה ויעילה, כולל תשלומים בסכומים קטנים בין אנשים פרטיים או בין אנשים פרטיים לבתי עסק, בזמינות מלאה של 24/7 ובעלויות עסקה נמוכות מאוד; צמצום 'הכלכלה השחורה' בישראל על ידי הפחתת השימוש באמצעי תשלום מבוססי נייר; הגדלת הנזילות וצמצום עלויות אשראי לבתי העסק; יצירת פלטפורמה לסליקה של אמצעי תשלום מתקדמים קיימים וכאלה שיפותחו בעתיד, לרבות באמצעות אפליקציות תשלומים שונות; הגברת התחרות במערך התשלומים על ידי כניסה של שחקנים חדשים אשר יציעו פתרונות לביצוע תשלומים מיידים לאורך כל שרשרת ביצוע העסקה; והגברת היתירות של מערך התשלומים בישראל על ידי קידום של מתג נוסף לעסקאות שיבוצעו באמצעי תשלום מתקדמים (שאינם מבוססי כרטיסי חיוב).

גב' עירית מנדלסון, מנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה: "בנק ישראל ממשיך לפעול לקידום חדשנות ויעילות, במערך התשלומים בישראל. הקמת תשתית לסליקת תשלומים מיידים תיתן מענה לצרכים רבים הקיימים בשוק התשלומים הישראלי ותאפשר לאזרחי ישראל להשתמש באמצעי תשלום, מתקדם, מהיר ונוח, בדומה לנהוג במדינות המפותחות בעולם. קול הקורא שאנו מפרסמים היום הוא שלב ראשון בתהליך לקידום הקמת תשתית כזו".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- בנק ישראל.