מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 29/11/2017 10:27
נושא: משפט, נדל"ן
הודעה לעיתונות

"ההחלטה שמתירה לקיבוצים לרכוש קרקעות במרוכז, פוגעת בציבור, בחלשים ביותר ובאנשים בעלי צרכים מיוחדים"

האגודה לצדק חלוקתי ופורום הקרקעות פנו לאחרונה לשורה ארוכה של מקבלי החלטות, ביניהם: היועמ"ש לממשלה, שר האוצר כחלון, גורמים בכירים ברשות מקרקעי ישראל, משרד מבקר המדינה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וקראו להם לבטל או לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל שעניינה "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי" (דהיינו "חלופת האגודה").

רקע: האגודה לצדק חלוקתי וחברי פורום הקרקעות עתרו בעבר נגד החלטה 1447 (היום 1524) של מועצת מקרקעי ישראל, שמאפשרת רכישה מרוכזת של שטח הבניה בקיבוצים ומעניקה תנאי תשלום מטיבים, אולם העתירה נדחתה על ידי בית המשפט העליון. כעת מגיעות ההשלכות הקשות של ההחלטה: פגיעה בזכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות, ביניהן: אנשים בעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים, אנשים שגרים בקיבוץ ואינם חברים, מתיישבים חדשים בהרחבות ואח' . עוד עולים ההטבות העצומות שזוכים להן חברי קיבוץ אמידים.

האגודה לצדק חלוקתי קבלה פניות מחברי קיבוץ ואחרים שמלינים על ההחלטה ומבקשים שתפעל למען שינויה במהרה. מהפניות עולה כי :

1. ההחלטה פוגעת בבעלי צרכים מיוחדים-
הוצג לאגודה הסכם בין הקיבוץ לבעלי צרכים מיוחדים הקובע כי, תמורת טיפול בבן המשפחה בעל הצרכים המיוחדים, לאחר פטירת ההורים, יוותרו השארים על הזכויות בדירת המגורים (גם אם נערך היוון זכויות!). בהתאם להסכם תושכר הדירה ע"י הקיבוץ ו - 70% מדמי השכירות ישולמו לקיבוץ ואילו 30% נותרים ליורשים (למעט הבן התלוי).
מדובר בסעיף שעל פניו אינו חוקי ואינו מוסרי ועולה חשש כבד לעושק של בעלי צרכים מיוחדים והוריהם, שאין להם ברירה אלא לחתום על הסכם זה. (ספק אם רשות מקרקעי ישראל בכלל מודעת להתנהלות הזאת).
2. מוענקת הטבה כלכלית לחזקים -
מפניה שקבלה האגודה עולה שקיבוץ "גבעת חיים איחוד" מפרסם שהינו מקבל הנחה בעת רכישת יחידת דיור בסך של 800,000 ₪ ליחידה!. את ההטבה מקבלים רק חברי קיבוץ חזקים בעלי יכולת כלכלית וההחלטה הזו למעשה פוגעת בחלשים ביותר!.
מדובר בהטבה עצומה לרכישת דירה שאין דומה לה בשוק הדיור. הטבה שמוענקת למגזר חזק בחברה, באופן שאינו שקוף ואינו שוויוני. שכן, אם תיושם ההחלטה והקיבוץ יבצע רכישה מרוכזת ושיוך דירות, לא יוותרו עבור "החלשים" דירות מתאימות, שכן אלו ימסרו לחברי קיבוץ אמידים ולהם יישארו דירות שאינן מתאימות לצרכים שלהם.
3. עולה חשש לספסור בקרקעות -
בהחלטה 1524 שונה סעיף 14 באופן המאפשר לקיבוצים לספסר בקרקעות.
סעיף 14 "המתוקן" מתייחס לחכירת המשנה באופן המאפשר לקיבוצים לגבות סכומים מכלל החברים עבור כל הקרקע - כעסקה אחת ואינו חישוב עבור כל מגרש בנפרד. למעשה מתירים לקיבוצים לגבות מחירים מופקעים ובלתי מפוקחים על המגרשים, באופן שיפגע קשות בציבור הרחב. הסעיף החדש למעשה ריק מתוכן ועולה חשש ממשי שיאפשר מסחור וספסור בקרקעות באופן הסותר את מדיניות במקרקעין ומהווה פגיעה ביסודות השיתוף והשוויון שאמורים להתקיים בקיבוץ.
כך למשל, קבלה האגודה פניה שבקיבוץ "גבעת ברנר" מתכוונים לגבות סכום נוסף של כ- 200,000 ₪ עבור דמי חכירת משנה מכל משפחת "חבר חדש".

האגודה לצדק חלוקתי ופורום הקרקעות מצרים על כך שהחלטת המועצה פוגעת באופן בלתי סביר בציבור ובאוכלוסיות מוחלשות ומקווים שמקבלי ההחלטות יפעלו בהקדם לביטולה או תיקונה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.