מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 13/03/2018 09:23
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

הישג לאגודה לצדק חלוקתי : מועצת מקרקעי ישראל תחויב מעתה לפרסם את העלות הכלכלית של החלטותיה לציבור

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 26.2.2018 התקבל "תקנון נוהל לישיבות מועצת מקרקעי ישראל" המחייב לצרף להחלטות המועצה "סקירת עיקרי ההצעות העומדות להחלטה, הסבר תמציתי, התייחסות היועץ המשפטי והתייחסות להיבטים כלכליים ככל הנדרש".

האגודה לצדק חלוקתי מברכת על כך. החל משנת 2014 מנהלת האגודה לצדק חלוקתי יחד עם פורום הקרקעות, מאבק ציבורי ומשפטי עיקש מול רשות מקרקעי ישראל לפרסם הערכות כלכליות להחלטות המועצה טרם קבלתן ולהציג חוות דעת משפטיות וכן להנגיש את המידע לציבור. במסגרת המאבק פנתה האגודה למקבלי החלטות בניירות עמדה, יזמה דיונים בכנסת, פנתה למבקר המדינה והגישה עתירות לבית המשפט העליון.
האגודה לצדק חלוקתי, הנתמכת על ידי הקרן החדשה לישראל, שמה לה למטרה לשמור על כספי הקופה הציבורית ולמנוע מתן הטבות בלתי צודקות לאוכלוסיה החזקה בישראל. האגודה פועלת החל מהקמתה (2003) למען שקיפות ברשות מקרקעי ישראל ולמען קבלת החלטות הנוגעות למשאב הציבורי באופן תקין ומושכל. בתוך כך, הצליחה האגודה לגרום לפרסום החלטות הנהלת רמ"י והחלטות נוספות שלא היו מפורסמות קודם לכן (2007) וכן לפרסום פרוטוקולים של ישיבות המועצה (2015). עם זאת, קבלת החלטות ברשות מקרקעי ישראל עדין בעייתית ביותר. שכן, סדרי היום עמוסים בהחלטות סבוכות שאינן ברורות אפילו לבקיאים בתחום, הן מפורסמות במקום לא בולט באתר רמ"י ולא ניתן לציבור מספיק זמן להגיב אליהן.

מדובר בהחלטות שנוגעות לקרקעות ציבוריות ועל כן, משטר דמוקרטי תקין מחייב מצע עובדתי הולם, טרם קבלת ההחלטות. בנוסף, חשיפת נתונים כלכלים עשויה למנוע מתן הטבות בלתי שוויוניות למגזרים נבחרים או לבעלי הון ולחסוך לציבור מיליארדי ₪.
כך לדוגמה, בשנת 2014 הגישה עו"ד רויטל ברילנשטיין בשם האגודה לצדק חלוקתי עתירה נגד החלטה 1370 של מועצת מקרקעי ישראל, שעניינה המשך הרפורמה במקרקעי ישראל (בג"ץ 6292/14). בעתירה נטען כי יש לחייב את מועצת מקרקעי ישראל להציג הערכה כלכלית מדויקת בנוגע להחלטה 1370. בית המשפט העליון קיבל את עמדת האגודה וחייב את רשות מקרקעי ישראל להציג הערכה כלכלית אודות שווי ההטבה בהחלטה. הנתונים שהוצגו העלו כי שיעור ההטבה למגזרים השונים המגולם בהחלטה 1370 עולה משמעותית על הערכתה הראשונית של הרשות שנעשתה בעה"פ במעמד הדיון.
חשיפת הנתונים הכלכליים הובילה לביטול החלטה 1370 על ידי שר האוצר, מר משה כחלון – מהלך מרכזי בחשיבותו, אשר חסך מיליארדי ₪ למשלם המיסים, ואף היווה בסיס לדיון בוועדת הכנסת.
כמן כן, מתקבלות החלטות רבות הנוגעות למגזר החקלאי שמעניקות זכויות מבלי שעלותן לקופה הציבורית מוערכת. אין ספק שהערכה כלכלית תקינה עשויה ללמד על פגיעה בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי ביחס למגזרים אחרים באוכלוסיה ולהוביל לקבלת החלטות ראויות יותר.

לדברי עו"ד רויטל ברילנשטיין מהאגודה לצדק חלוקתי ופורום הקרקעות: "אנו שמחים מאוד שמועצת מקרקעי ישראל תחויב מעתה לכלול במסגרת החלטותיה הסברים וחוות דעת כלכליות ומשפטיות. עד עתה החלטות רבות שעלו לדיון במועצת מקרקעי ישראל היו חסרות מצע עובדתי הולם וגרמו לקבלת החלטות שאינן ראויות. אנו מאמינים שהחובה לציין את עלות ההחלטה תאפשר לבחון האם זו החלטה ראויה, וכן תאפשר דיון ציבורי סביב ההחלטות וביקורת ציבורית".

לעיון בכתבות קודמות בעניין:

האגודה לצדק חלוקתי למבקר המדינה: יש לבקר את אופן קבלת ההחלטות ברשות מקרקעי ישראל:
http://www.adj.org.il/landwatch/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%9E%D7%A1102%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99/845ce246-2368-4f0f-a0c2-fdd18fa6185f

האגודה לצדק חלוקתי: אין לקבל החלטות במועצת מקרקעי ישראל ללא הערכות תקציביות:
http://www.adj.org.il/landwatch/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%9E%D7%A191%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99/3c95b919-d3d1-4695-96f2-a32378bfd737

פעילות האגודה בנושא שקיפות:
http://www.adj.org.il/projects/transparency

האגודה לצדק חלוקתי: להשעות החלטות רשות מקרקעי ישראל עד לקבלת הערכה לעלותן:
https://www.themarker.com/realestate/1.2279189

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.