הודעה לעיתונות

מינוי חברים נוספים מקרב הציבור לכהונה במועצה המנהלית

בהתאם לחוק בנק ישראל, המועצה המנהלית אשר בין שאר תפקידיה מפקחת על ההתנהלות התקינה והיעילה של הבנק, תמנה שבעה חברים, והם: נגיד בנק ישראל, המשנה לנגיד בנק ישראל, וחמישה חברים מקרב הציבור, שאחד מהם משמש כיו"ר המועצה.

ב-28 בדצמבר 2017 מונו שלושה חברים חדשים מקרב הציבור למועצה המנהלית: פרופ' יהושע (שוקי) שמר, יו"ר המועצה, הגב' סגי איתן ופרופ' אפרים צדקה. ועדת האיתור, בראשותו של עו"ד יהושע למברגר, החליטה לאחר התייעצות עם הנגידה להמליץ בפני הממשלה על מינויים של שני חברים נוספים מקרב הציבור: פרופ' יפעת ביטון, ורו"ח נעים נג'אר. זאת לאחר שהוועדה לבדיקת מינויים בראשות השופטת (בדימוס) בלהה גילאור מצאה את המועמדים כשירים לכהונה. החלטת הממשלה נכנסה לתוקף ב-19 באפריל 2018, המינויים הינם לתקופת כהונה של ארבע שנים החל ממועד זה.

פרופ' יפעת ביטון היא פרופסור בבית הספר למשפטים של המסלול האקדמי - המכללה למנהל, בוגרת האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ייל. היא חוקרת בתחום משפט וחברה, שוויון וצדק חלוקתי, ומאמריה בתחום פורסמו בארץ ובעולם. היא בעלת נסיון רב במגוון תפקידים ביצועיים בשירות הציבור: יו"ר "מרכז תמורה" הפועל לקידום שוויון לאוכלוסיות מוחלשות, ממקימות "מרכז נגה" לליווי משפטי לקרבנות עבירות, והייתה חברה במגוון וועדות ציבוריות. פרופ' ביטון נמנית על נבחרת הדירקטורים מטעם רשות החברות הממשלתיות, ושימשה כדירקטורית וכיו"ר ועדת הביקורת בחברה הממשלתית "תעשיות נפט ואנרגיה בע"מ".

רו"ח נעים נג'אר הינו כלכלן ומנהל שותף במשרד רו"ח גרסט, שדה, קירזון נג'אר בחיפה. הוא צבר נסיון רב בעריכת ביקורות ברשויות מקומיות, בגופים ציבוריים, בחברות ממשלתיות, ובחברות פרטיות, ועסק בייעוץ מס, ייעוץ כלכלי, ניתוח דוחות כספיים, וליווי תהליכי הבראה. בנוסף, שימש בין השאר יו"ר דירקטוריון תאגיד המים והביוב האזורי אלעין בע"מ ומילא תפקידים נוספים בגופים וארגונים ציבוריים. רו"ח נג'אר הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית ומוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה.

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, הודתה לחברי ועדת האיתור והוועדה לבדיקת מינויים, וציינה שעם השלמת הליך מינוי החברים מקרב הציבור עומד לרשות המועצה המנהלית סגל איכותי של חברים בעלי ידע וניסיון רב במגוון תחומים רלוונטיים במגזר הציבורי והפרטי, שיביא ערך רב לתהליכי קבלת ההחלטות הניהוליות בבנק.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- בנק ישראל.