הודעה לעיתונות

הישג בנגב: הסכמות סללו את הדרך לפינוי שקט של אזור חירן

לאחר שבשבועות האחרונים הגיעה המדינה, באמצעות הרשות להסדרת הבדואים בנגב, להסכמות עם כלל המשפחות שהיו אמורות להתפנות מאזור חירן, הגיע תהליך הפינוי אל סיומו השקט: משפחות בני שבט אבו אל קיעאן ייתפנו מהשטח אל בתיהם החדשים ביישוב חורה, שם ייהנו מבתים צמודי קרקע ומשירותי חינוך, בריאות ורווחה מוסדרים

הישג נרשם לאכיפה, כאשר עשרות המשפחות משבט אבו אל קיען הגיעו להסכמות עם המדינה לפינוים מרצון מאדמות המדינה באזור חירן, סמוך ליער יתיר שבנגב. אחת מתוך המשפחות עתרה בתחילת השבוע לבית המשפט בעתירה מנהלית לגבי גובה הפיצוי שיקבלו מהמדינה במסגרת פינויים. העותרים לא התנגדו לעצם פינויים ולא עתרו בעניין זה לבית המשפט, ובסופו של דבר גם בני משפחה זו הגיעו להסכמות עם המדינה באמצעות הרשות להסדרת הבדואים בנגב ובכך הושגה הסכמה עם כלל המיועדים לפינוי מאדמות המדינה.

כזכור, המבנים של בני שבט אבן אל קיעאן הוצבו על אדמות מדינה, ללא היתרים ובניגוד לחוק במקום. בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון, שהתקבל אחרי 11 שנה של הליכים משפטיים והורה על פינויים של בני השבט מאדמות המדינה, רשות הבדואים ניהלה בשנתיים האחרונות מול כלל השוהים במקום מו"מ אינטנסיבי לפינויים מרצון, במסגרתו הוצעו להם מגרשים חלופיים באזור חורה ופיצויים כנגד המבנים שהקימו.

בזכות המו"מ שהבשיל לכדי הסכם לפינוי בהסכמה, תוך מתן פיצויים נדיבים והטבות – כל עשרות המשפחות האחרות שהתגוררו במקום נמצאות בשלבי מעבר למגורים בחורה בשכונה חדשה שהמדינה מפתחת עבור המתפנים שיקבלו את הקרקע ללא תמורה, לאחר שקיבלו בצורה מסודרת מגרשים חלופיים ופיצוי כספי תמורת פינוי בהסכמה.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בהליך רב שנים שהגיע לסיום מוצלח כאשר עשרות המשפחות שהתגוררו באזור חירן הגיעו להסכמות עם המדינה, באמצעות הרשות להסדרת הבדואים בנגב והחלו לפנות בעצמם את רכושם ואת המבנים בהם התגוררו בחירן. יש לציין שהפעילות בוצעה בתיאום בין כלל הרשויות ואותן משפחות קיבלו מהמדינה הן פיצויים והן מגרשים חלופיים בישוב חורה להקמת ביתם, שם הוקמו תשתיות מתאימות ונערכו לקליטתם גם במערכות החינוך והבריאות, בתנאי חיים עדיפים לאין שיעור מאשר היו מנת חלקם עד היום. נמשיך לפעול במסגרת החוק ולטובת הציבור לו שייכות אדמות המדינה".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רשות מקרקעי ישראל.