מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 08/05/2018 10:54
עדכון: 08/05/2018 12:09
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

החלטה שהתקבלה אתמול ברשות מקרקעי ישראל מאפשרת למועצות האזוריות לעשוק את המגזר העירוני והציבור בישראל

על פי הוראת שעה יישוב חקלאי שישווק תוך 3 שנים 40 יחידות דיור יקבל מענקי ענק מכספי הציבור. גובה המענק 25,000 ₪ ליחידת דיור אחת. כמו כן, המועצה האזורית רשאית לגבות הוצאות פיתוח עד סכום של 120,000 ₪ עבור כל אדם שמעוניין לקנות מגרש בהרחבה ללא בדיקה מצד רשות מקרקעי ישראל. האגודה לצדק חלוקתי : "מדובר ברישיון לעשוק את הציבור ולספסר בקרקע ציבורית"

עמדת האגודה לצדק חלוקתי בנוגע להחלטה:
אתמול התקבלו שורה ארוכה של הצעות החלטות ברשות מקרקעי ישראל. ככה בחוסר שקיפות ובפרסום במקום לא גלוי באתר הרשות בלי שאף אחד יוכל להביע את עמדתו או חס וחלילה לדעת עליהן ולהתנגד. כנראה, חוץ מאלו המקורבים לצלחת. (ובשעות הקרובות בוודאי יוסרו מהאתר).

לדוגמה הצעת החלטה 736 שנוגעת למגורים במגזר החקלאי מחליטה לחלק עוד מתנות עבור שיווק הקרקע.

תחילה נזכיר ממדובר בקרקעות מדינה. קרקעות של כולנו . כידוע רוב קרקעות המדינה (למעלה מ–%80) מצויות בשטחי השיפוט של 53 מועצות אזוריות שקיבלו את הקרקע לשם העיסוק החקלאי והתחייבו להחזירה למדינה כאשר היא משנה ייעודה. מנגד, עיירות הפיתוח הוקמו כמובלעות בתוך המועצות האזוריות, ללא תעסוקה וללא משאב הקרקע.
קרקעות אלו הוקצו לשם החקלאות אך עם השנים נהיה יותר אטרקטיבי לייזום בהן מגדלי מגורים. ואכן שורה של החלטות מועצה קבעו שניתן לבנות בחלקת המגורים מספר יחידות דיור, מבנה מסחרי מבני תעשייה ועוד. והכל בתשלום זעום לקופה הציבורית. אך הכסף הגדול טמון בבנייה מסיבית למגורים. ברור שבמצב דברים זה העיסוק החקלאי נהיה משני.

במנהל תקין המדינה היתה מחזירה לעצמה את הקרקע שהוקצתה לחקלאות וכעת עוברת שינוי ייעוד בכפוף כמובן לפיצוי עבור השימוש החקלאי. אולם הצעת החלטה 736 שהתקבלה אתמול במועצה קובעת מספר מסלולי התעשרות מהקרקע בנוסף לפיצויים שנקבעו עד כה.

בתמצית על פי הוראת שעה יישוב שישווק תוך 3 שנים 40 יחידות דיור יקבל מענקים עצומים מכספי הציבור. גובה המענק 25,000 ₪ ליחידת דיור אחת. כמו כן, המועצה האזורית רשאית לגבות הוצאות פיתוח עד סכום של 120,000 ₪ עבור כל אדם שמעוניין לקנות מגרש בהרחבה ללא בדיקתה מצד רשות מקרקעי ישראל.
בהתאם לדברי ההסבר בהחלטה עלות הפיצוי שרשות מקרקעי ישראל תשלם מוערכת ב 30,000,000 מיליון ש"ח לשנה (בהנחה שיבנו 1200 יח"ד בשנה). סכום זה אינו כולל את ה120,000 ש"ח שכל רוכש בהרחבה יאלץ לשלם לאגודה השיתופית במושב/בקיבוץ שבו ירצה להתגורר.

מי מרוויח מכך?
מספר מצומצם של משפחות יזכו לעשות הון מהקרקע הציבורית .
מי יפגע מהחלטה?
הקופה הציבורית וכל הציבור העירוני שמעוניין לרכוש מגרש במושב או קיבוץ. הם יאלצו לשלם והחזקים ימשיכו להתעשר על חשבונם של החלשים, לסנן אותם בועדות קבלה ולגבות כספים מהם ללא פיקוח מצד המדינה.

בכדי שההחלטה תיושם דרוש אישור של שר האוצר. בכוונת האגודה לצדק חלוקתי לפנות לשר האוצר ולקרוא לו לסרב לחתום עליה.

לעיון בהצעת ההחלטה:
http://land.gov.il/Land_Policy/LandCouncil/Pages/hatzaot_lishivat_hamoatza.aspx

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.