מפרסם: משרד התקשורת
תאריך: 10/07/2018 13:47
נושא: מדיה ותקשורת
הודעה לעיתונות

משרד התקשורת פרסם תזכיר חקיקה בנושא רגולציית שידורים

שר התקשורת איוב קרא:
"היום אנו יוצאים לדרך חדשה
הגיעה העת להגדיר ולאסדר את ענף השידורים הרב ערוציים
לציבור מגיע לקבל מגוון חבילות אטרקטיביות בלא התערבות רגולטורית"

נושאים מרכזיים :

עדכון והתאמת הרגולציה לשוק השידורים המתפתח – התאמת חוק התקשורת לפיקוח על השחקנים השונים בשוק במתווה רגולטורי מותאם. המודל הקיים היום בחוק מתייחס אך ורק לבעלי תשתית כבלים או לוויין ולא מתייחס להעברת תכנים למנויים על גבי רשת האינטרנט.

עדכון והפחתת הרגולציה המוטלת היום בשוק השידורים להתערבות מינימלית נדרשת, גם מטעמי ליברליזציה וגם מטעמי פתיחת השוק לתחרות. הפחתה זו תחול באופן מדורג כפי שיפורט, אולם תשפיע גם על מידת הפיקוח וההתערבות הרגולטורית על בעלי הרישיונות לשידורי כבלים ולוויין (יס והוט).
הפחתת הרגולציה תתבטא בין היתר בביטול חבילת הבסיס ומתן חופש שיווקי להוט וליס לשווק חבילות שונות ומותאמות לצרכן, בניגוד למצב היום בו הן צריכות את אישור מועצת הכבלים והלוויין לכל פעילות שיווקית שלהן. הפחתה זו, ביחד עם התפתחות התחרות,יביאו לירידת מחירים גם למנויי הוט ויס.
במקביל לכך, תישמר הסמכות לקבוע חבילת יסוד על ידי השר והמועצה.

הפחתת הרגולציה תתבטא גם במיקוד סמכויות מועצת הכבלים והלוויין ומיקוד סמכויות השר הנוגעות לשוק הטלוויזיה הרב ערוצית כך שתתמקד מלבד רגולצייה גם בעידוד התחרות בשוק השידורים, בהפחתת חסמי כניסה ובטיפול בכשלי שוק. כמו כן, מיקוד סמכויות המועצה והשר נועדו לייצר סביבה עסקית יציבה וודאות רגולטורית לכלל השחקנים בשוק, על מנת לעודד את פריחת התחרות בשוק ולהתאים למנגנון שהותווה בוועדת השידורים – "כעומק התחרות, עומק הדה-רגולציה".

בנוסף, כולל תזכיר החקיקה סעיף בנושא שידורי ספורט, כך שהמשחקים הבאים ישודרו בערוצים הפתוחים (עידן+), ללא תוספת תשלום:
שידורי המשחק המרכזי בכל מחזור משחקים של ליגת העל בכדורגל.
שידורי המשחק המרכזי בכל מחזור משחקים של ליגת העל בכדורסל.
משחקי נבחרת ישראל בכדורגל ובכדורסל שזכויות השידור שלהם הן בידי גורם ישראלי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- משרד התקשורת.