מנכ"ל כאל לוי הלוי - קרדיט רמי זרניגר
מנכ"ל כאל לוי הלוי - קרדיט רמי זרניגר
הודעה לעיתונות

כאל מסכמת את הרבעון השני של שנת 2018 עם הכנסות של 417 מיליון ₪ ורווח נקי של 49 מיליון ₪

כאל רשמה צמיחה בפרמטרים עסקיים מרכזיים:
ברבעון השני גידול של 16.3% במחזורי העסקאות
גידול של 21% במספר הכרטיסים
גידול של %14.1 בתיק האשראי הצרכני

חברת כאל מסכמת את הרבעון השני של שנת 2018 עם רווח נקי של 49 מיליון ₪, לעומת 55 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-12%. המחצית הראשונה של שנת 2018 הסתיימה בכאל עם רווח נקי של 78 מיליון ₪ לעומת 105 מיליון ₪ אשתקד, קיטון של 26% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות נובע מהשקת מועדון שופרסל-כאל.
ברבעון השני של השנה עמדה התשואה להון על 11.7% לעומת 15.0% בתקופה המקבילה אשתקד. בחציון הראשון של השנה עמדה התשואה להון על 9.3% לעומת 14.2% בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני של השנה ב-417 מיליון ₪ לעומת 371 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 12.5%. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הכנסות החברה ב-813 מיליון ₪ לעומת 732 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 11%.
ברבעון השני של שנת 2018 עמד מחזור העסקאות בכרטיסי כאל על 22.6 מיליארד ₪ לעומת 19.4 מיליארד ₪, גידול של 16.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה של השנה עמד הגידול במחזור העסקאות על 15.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בסוף המחצית הראשונה של שנת 2018, עמד מספר הכרטיסים של כאל על כ-3.1 מיליון לעומת 2.55 מיליון כרטיסים בסוף התקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-21% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מתוכם, 1.4 מיליון כרטיסי הינם כרטיסים חוץ בנקאיים, לעומת 962 אלף כרטיסים חוץ בנקאיים במחצית הראשונה לשנת 2017, עלייה של 48%. גידול זה נובע בעיקרו מההשקה המוצלחת של מועדון שופרסל-כאל.
נכון ל- 30.6.18, תיק האשראי הצרכני שהעמידה החברה ישירות ללקוחותיה נאמד ב-4.43 מיליארד ₪ לעומת 3.88 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 14.1%.

הרווח מפעילות מימון ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם ב-117 מיליון ₪ לעומת 108 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 8.7%. במחצית הראשונה של השנה, הסתכם הרווח מפעילות מימון ב-228 מיליון ₪ לעומת 209 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9.0%.
נכון ליום ה-30.6.18 הריבית הממוצעת על האשראי הצרכני עמדה על 10.5%. יצוין כי, הרבעון הנוכחי הוא הרבעון השביעי ברציפות שהריבית הממוצעת על האשראי נמצאת במגמת ירידה.
ברבעון השני של השנה עמדו ההוצאות בסעיף הפסדי אשראי על 30 מיליון ₪ לעומת 31 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. המחצית הראשונה של השנה הסתיימה עם הוצאות בסעיף הפסדי אשראי של 70 מיליון ₪ לעומת 58 מיליון ₪ במחצית הראשונה של שנת 2017, גידול של 20.9%.
סך המאזן של כאל, נכון ל- 30.6.18, עמד על 14.9 מיליארד ₪, לעומת 13.1 מיליארד ₪ ב- 30.6.17, עלייה של 14%. נכון ל- 30.6.18, יחס הלימות ההון של כאל עמד על 15%.
לוי הלוי, מנכ"ל כאל, אמר: "הרבעון השני מאופיין בגידול היקף הפעילות העסקית, שבאה לידי ביטוי בעלייה חדה של מחזורי העסקאות, עלייה במצבת הכרטיסים וגידול בהכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי. בנוסף מציגה החברה גידול ביתרות האשראי הצרכני והעסקי ובהכנסות מימון. גם ברבעון זה מושפעת השורה התחתונה של הדוח הכספי מהקמת מועדון שופרסל-כאל אשר כרוך בהשקעות משמעותיות. במהלך הרבעון הכרזנו על שינוי ארגוני בחברה במטרה לבסס את מעמדה של כאל כחברה מחוללת תחרות ומובילה בעולמות התשלומים והאשראי החוץ בנקאי".
יו"ר דירקטוריון חברת כאל הוא רן עוז.
חברת כאל היא בבעלות בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%).

לפרטים נוספים: שגית אופיר, דוברת Cal 052-4704382 דוא"ל: Sagit.Ofir@Icc.co.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- כאל - כרטיסי אשראי לישראל.