הודעה לעיתונות

כאל מסכמת את שנת 2018 עם הכנסות של כ-1.7 מיליארד ₪ ורווח נקי של 157 מיליון ₪

בשנת 2018 כאל רשמה צמיחה בפרמטרים עסקיים מרכזיים:

  • גידול של 16% במחזורי העסקאות
  • גידול של 24% במספר הכרטיסים הכולל
  • גידול של 58% במספר הכרטיסים החוץ בנקאיים
  • גידול של 14% בתיק האשראי הצרכני

חברת כאל מסכמת את שנת 2018 עם רווח נקי של 157 מיליון ₪, לעומת 211 מיליון ₪ בשנת 2017, קיטון של כ-26%. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי ב-36 מיליון ₪ לעומת 49 מיליון ₪ בשנת 2017, ירידה בשיעור 26%. הקיטון ברווח הנקי נובע מגידול בהוצאות בגין השקת מועדון שופרסל-כאל.
בשנת 2018 עמדה התשואה להון על 9.0% לעומת 13.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה בשנת 2018 הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ₪ לעומת כ-1.5 מיליארד ₪ בשנת 2017, עלייה של כ-12%. ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו הכנסות החברה ב-442 מיליון ₪ לעומת 391 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-13%.
בשנת 2018 עמד מחזור העסקאות בכרטיסי כאל על 93.3 מיליארד ₪ לעומת 80.2 מיליארד ₪ בשנת 2017, גידול של כ-16%. ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד מחזור העסקאות בכרטיסי כאל על 24.7 מיליארד ₪ לעומת 20.9 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 18%.

כאל סיימה את שנת 2018 עם כ-3.3 מיליון כרטיסים לעומת 2.6 מיליון כרטיסים בסוף התקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-24%. מתוכם, 1.6 מיליון כרטיסים הינם כרטיסים חוץ בנקאיים, לעומת 1.0 מיליון כרטיסים חוץ בנקאיים בסוף שנת 2017, עלייה של 58%. גידול זה נובע בעיקרו מההשקה המוצלחת של מועדון שופרסל-כאל.
נכון ל- 31.12.18, תיק האשראי החוץ בנקאי שהעמידה החברה ישירות ללקוחותיה נאמד ב-4.8 מיליארד ₪ לעומת 4.2 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-14%.

בשנת 2018 ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בסך של כ-156 מיליון ₪ לעומת 126 מיליון ₪ בשנת 2017, גידול של 23%. גידול זה נובע בעיקרו מהצמיחה בתיק האשראי. ברבעון הרביעי של השנה ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בסך של כ-38 מיליון ₪ לעומת 31 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-20%.

נכון ליום ה-31.12.18, הריבית הממוצעת על האשראי הצרכני עמדה על 10.5%. יצוין כי הרבעון הנוכחי הוא הרבעון התשיעי ברציפות שהריבית הממוצעת על האשראי נמצאת במגמת ירידה (בניכוי עליית ריבית בנק ישראל).

סך המאזן של כאל, נכון ל- 31.12.18, עמד על 16.0 מיליארד ₪ לעומת 14.1 מיליארד ₪ ב- 31.12.17, עלייה של 14%. נכון ל- 31.12.18, יחס הלימות ההון של כאל עמד על 15.9%.
רן עוז, יו"ר כאל, אמר "תוצאות כאל לשנת 2018 מבטאות את המשך יישום התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שהתווה דירקטוריון החברה, תוך טיפוח מנועי הצמיחה, הרחבת בסיס הלקוחות ומתן ערך מוסף ללקוחותינו.

החברה ממשיכה בצמיחה באשראי באופן אחראי תוך הקפדה על ניהול סיכונים והוגנות למול לקוחותינו. השנה התמקדה כאל בשימור והרחבת בסיס לקוחותיה ובחיזוק שיתופי הפעולה עם שותפיה. אנו צופים כי פעילות החברה בשנת 2018, תישא פרי בשנים הקרובות, ותסייע לכאל בהתמודדות עם האתגרים הרבים הניצבים לפתחה בעולם התחרותי המתהווה ויובילו אותה להיות החברה המובילה והחדשנית בעולמות התשלומים והאשראי החוץ בנקאי".

לוי הלוי, מנכ"ל כאל, אמר "התוצאות הכספיות של כאל לשנת 2018 משקפות צמיחה עקבית בפרמטריים העסקיים של החברה בדגש על גידול במחזורי ההנפקה, עלייה במספר הכרטיסים וגידול מתון בתיק האשראי. במהלך 2018 המשכנו ביישום האסטרטגיה של כאל באמצעות הרחבת בסיס הלקוחות שלנו תוך חתימה על הסכמים חדשים וחידוש הסכמים קיימים. השקנו את מועדון שופרסל-כאל, חידשנו את ההסכם עם אל על להפעלת מועדון פלייקארד והארכנו הסכמים עם מועדונים נוספים. לצד מנועי הצמיחה החוץ בנקאיים, חתמנו עם בנק הפועלים ולאומי על הסכמים להנפקה ותפעול של כרטיסי אשראי .

בתחום הסליקה הרחבנו את שיתופי הפעולה עם חברת גמא כמאגד, המהווה גורם המחולל תחרות בעולם הסליקה, וחתמנו על הסכמים לסליקת ויצ'ט ועליפיי - הארנקים הדיגיטליים הגדולים בסין.
אנו בתקופה של שינויים משמעותיים, המאופיינים בגידול במספר הגופים הפיננסים המציעים אשראי, התגברות התחרות בתחום מועדוני הלקוחות והתפתחותם של אמצעי תשלום אלטרנטיביים לכרטיסי האשראי. אנו ערים לשינויים אלה ונמשיך להיערך להתמודדות מיטבית איתם".
חברת כאל היא בבעלות בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%).

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- כאל - כרטיסי אשראי לישראל.