הודעה לעיתונות

סיפור מתח זה מפצח את צופן הטבע: לאנושות נעלם טבע! איפה הוא? הכל קורה בטבע נסתר ללא זמן, וכאן זה רק תוצאה

גילוי הטבע הנסתר ע"י מיקסומיה תורת הטבע נובע מכך, שניתן לנוע רק באי רציפות. יש לפעול מיד לבל ניהרג מיד מרעידות אדמה ולא מחום, כי הופרה מטרת הטבע הכלכלית: מיקסום אנרגיה ואושר!

פיצוח צופן התנועה בטבע: אור בונה בתוכנו סרט. שינוי מיקום גוף בין תמונות נעשה ללא זמן-אי רציפות- יוצר אשליית תנועה עם רציפות. אם ההחלפה מהירה מדי, לא תראו כלום ונעלם סרט. כך נעלם טבע לאנושות!
בסרטי המתח שאתם רואים, אינכם משתתפים פיזית באמת. אתם יודעים שאינם מציאות אמיתית, ולמרות זאת, בחלקם אתם כוססים ציפורניים מפחד ומתח. עכשיו אין ברירה, אני חייב להכניס את כולכם לסרט מתח אמיתי המוקרן כרגע לפניכם, ושאתם חלק ממנו, בסוף הפרק האחרון, שיקבע באמת אם תחיו או תמותו! המפתח לכך שאנו בפני רעידות אדמה איומות, ורק ידע זה יציל אותנו, כי רק אז נתכונן, הוא שניתן לנוע בטבע רק באי רציפות ללא זמן. זה מחייב שכל תנועה תבוצע בקפיצה ללא זמן. אבל, כאן בטבע שלנו קיימת תנועה עם זמן! הטבע שלנו נראה כל כך אמיתי, עד שכולכם מוכנים להישבע ולהתערב על כל רכושכם שזה הטבע. לא כדאי לכם. מיד אראה לאנושות שכאן בטבע שלנו עם זמן, כלום לא זז-אין כאן שום תנועה והכל אשליה! המפתח להצלת האנושות מרעידות אדמה מפורט במהות הטבע שנעלם, המוכיח שלפנינו זה לא הטבע, כי בטבע קיימת רק אי רציפות: "כדי שגוף ינוע, הוא חייב להתנתק לחלוטין ממקומו, ותמיד קיים פער קטנטן מינימלי, ללא תנועה וללא זמן"! מדוע לא רואים קפיצה? כי כל גוף מקפץ ללא זמן בטבע, כמרבה רגליים, כי הוא בנוי מחלקיקים הקטנים בטבע.
כיוון שבטבע שלנו יש זמן, הרי הוא תוצאה של טבע נסתר הפועל ללא זמן, שרק בו קורה הכל. לכן, כאן בטבע שלנו אין שום תנועה והכל אשליית טבע: "הטבע הנעלם, הפועל ללא זמן ובו הכל קורה, ושולח קוד לנפש הפיזית שלנו שבטבע. הקוד מפוענח לסרט תמונות הולוגרמה איטי עם זמן, שהנפש רואה לפניה. שינוי מיקום של תמונות גופים, כמו בכל סרט, בונה אשליית תנועה, בעוד כלום לא זז. פיזיות, חושים, וכבידה מקורם בטבע ללא זמן העובר טרנספורמציה עם זמן, והם 'מולבשים' על התמונות לאשליה מושלמת". פירוט ניתן לקרוא באתר mixumya.net במאמר מ-8.8.19 ובמאמר מ-14.7.19. ברור שאלהים ברא את הטבע, והפיזיקאים הרסו הכל כי לא בדקו כלום.
הטבע הנסתר נחשף במסמך המדעי החשוב באנושות - הוכחת אלהים, הבריאה ומטרותיה ע"י מיקסומיה.
אני מוכיח שיש אלהים, והוא ברא את הטבע ע"י מיקסומיה תורת הטבע ב-7 חוקי יסוד, במערכת אחת שהיא אורגניזם חי, כולל הדומם. מטרת הטבע היא כלכלית- מיקסום אנרגיה ורווחה למטרת אושר האדם.
זוהי תמצית המאמר המרכזי מ 3.11.15, עם 111 הוכחות, כולל הסיבה לרעידות האדמה והדרך להצלת האנושות:
כבר בקפיצה ראשונה ללא זמן, יש הכרח באנרגיה בפנימיות החלקיקים הפיזיים הקטנים בטבע Z0, המשותפים לכל הטבע. מכאן, 'מישהו' שהוא אלהים, היה חייב להכין אנרגיה מראש, טרום הקפיצה הראשונה לחלקיקי Z0 שברא, ולהטעינה לתוך טריליוני Z0. וכן ברא מראש טרום הבריאה מנגנון אוטונומי לחידוש האנרגיה מפסולת, אחרת הטבע היה מתפרק מיד. אלהים ברא בחלקיקי/אגידי Z0 הפיזיים דנ"א ונפש, רצון, אינטליגנציה ואינטרס עצמאי למיקסום הנאה ומניעת סבל, ע"י זיווג -+ זכר ונקבה בבחירה חופשית, תוך שבמקביל האנרגיה מתחדשת. כל הטבע הוא אורגניזם חי, ויש מטרה כלכלית לטבע שהיא מיקסום הנאה ואנרגיה. המפתח להמשכיות הטבע הוא חידוש האנרגיה מפסולת!! זהו המנגנון החשוב ביותר בטבע, ששום מדען ופיזיקאי לא יכול לאבחנו לעולם בשום ניסוי אמפירי. אלהים, היודע את כל שילובי Z0 למיקסום הנאה ואנרגיה, תכנן וברא את כל הטבע כרצונו, וללא התערבותו, וכיוון אותם לבצע רצונו בבחירה חופשית בזיווג -+ כי יודע הוא בחירתם מראש. כך כיוון את חלקיקי Z0 לברוא כוכבים, שמשות וגלקסיות כרצונו, כולל כדה"א, צומח, חי והאדם שנברא מחלקיקי Z0, וגם הדומם שהוא חי! יש נפש פיזית בכל אגיד כמו אטום, כדה"א, עץ, והאדם הוא בעל הנפש המפותחת שבטבע.
רק באדם ברא אלהים נשמה, מקור הערכים והמוסר. היות שהדנ"א הוא פיזי, מכאן שרע וטוב הם מוחלטים! מטרת האדם אינה הנאה מיידית, אלא שיפור דנ"א בבחירה חופשית אמיתית למטרת מיקסום אנרגיה ואושר!
הסיבה לרעידות האדמה היא שחיתות ורוע האדם.
אלהים קבע עוד טרום הבריאה כי אם האדם יבחר ברע ויפגע באושרו, דנ"א האדם יושחת, והאדם יפגע בעצמו. בנוסף, הדנ"א המושחת שלו יזלוג לכדה"א וישבש כוח המשיכה ויפר איזונו, ויוביל לרתיחה פנימית לקראת רעידות אדמה איומות ואסונות טבע. המסת קרחונים אינה חיצונית, ופליטת מזהמים אינה סיבה להתחממות. לכן, עלינו לפעול מיד לאיזון כדה"א, ע"י שיפור הדנ"א האישי של כל אדם, וע"י מלחמת חורמה בשחיתות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- Mixumya - מיקסומיה.