הודעה לעיתונות

הנוצרים מתנגדים להרחבת שטחי בנייה בירושליים ופרווריה

תנועה נוצרית ליבירלית פרסמה אג'נדה אקולוגית בה קוראת להפסיק לנגוס מנופי ירושליים לטובת שכונות מגורים ומבקשת להגדיר את נופי ישראל כדבר אוצר מורשת ישראל.

https://www.facebook.com/LiberalChristianMovement

האג'נדה האקולוגית.

1. בעוד ארץ ישראל נחלת השם, אוצרгתיה, משאביה ונופיה ניתנים להנהת הכלל,
זאת בכפוף לחוקי מדינת ישראל.
2. לצידה של זכות זו אחראיות קפידה,
הרי שאין לפגוע בה גם באשר לדורות הבאים.
3. אך כיום זכות זו רבים מנוצל לרעה.
בין העוולות פלישת אזורים אורבניים אל נופי ישראל. הדוגמה לכך בניה בירושלים ופרווריה.
כאשר נופי הרים יחודיים ומקודשים נאכלים על ידי התחפורים לטובת בניות שכונות מגורים.
4. הולכת ונקחדת הבניה ההיסטורית של ערי מורשת ירושלים, צפת,יפו, עכו ועוד מקומות רבים
כל זה תוך הנצחת תאוות בצע של בעלי ממון בתנאים של כשל האכיפה של חוק העתיקות.
5. כשלים אקולוגיים ובזבוז אוצרות הטבע מיוצגים בתקשרות כהשגי שלטון מקומי ורדיפה אחרי טובת התושבים.
6. כתוצאה מכך נפגעת עצם האקולוגיה של האדם המוצא את עצמו משועבד לתכבתיבים באשר לאורך חייו, אופן הבילוי, בחירת מקום מגוריו ואחרים הפגומים בתחליטם.
7. תכנון ואדריכלות לא עונים על כלל הדרישות אליהם, באשר להתאמת גישותם לסולם העדפות שנקבע.
8. גוברת העדפת כמות אל מול האיכות גם בנוגע לטיב חומרי בניין שרחוקים מלהיות אקולוגי.
9. בשל חוסר תרבות בבנייה, כלל הציבור נפגם מאבדון נופי ישראל. ומאידך אי סיפוק של תחושתו האסטתית.

נתן לתאם ראיון 053-8832247 אלקס

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- בני הברית - מפלגת הנוצרים והישראלים.