הודעה לעיתונות

תנועת הנוצרים תתמוך בהמשך הפקת תעודת זהות לא ביומטרי

בתגובה לגל הפניות של מתנגדי הצטיידות בתעודת זהות ביומטרי, תנועה נוצרית ליבירלית
תתמוך בהמשך הפקת תעודת זהות רגילה.
תנ''ל - תנועה נוצרית ליבירלית עומדת לעבור את אחוז החסימה ולהצג את קול הנוצרי בכנסת
כשלישי בגודלו במדינה.
לצידה של התנועה כוח אלקטוראלי של כ-187,000 ממגזר הערבי וכ-465,000 הלא יהודים רובם עולי ברית המועצות.

לשאלות נוסבפות 053-8832247 אלקס

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- בני הברית - מפלגת הנוצרים והישראלים.