מפרסם: נוי תקשורת
תאריך: 17/09/2019 10:00
נושא: כלכלה וכספים
הודעה לעיתונות

הודעה מ-The We Company

ניו יורק,17 בספטמבר 2019, (BUSINESS WIRE):

The We Company פרסמה את ההודעה הבאה:

"The We Company מצפה להנפקה הראשונה שלנו, שאנחנו צופים שתושלם עד סוף השנה. ברצוננו להודות לכל העובדים, החברים והשותפים שלנו על המחויבות המתמשכת שלהם".

הודעה זאת לא מהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם. כל ההצעות, השידולים להצעות לקנות, או מכירות כלשהן של ניירות ערך ייעשו בהתאם לדרישות הרישום של חוק ניירות ערך 1933. הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך האלה הוגשה ל-SEC אבל לא נכנסה עדיין לתוקף. לא ניתן למכור את ניירות הערך האלה או לקבל הצעות לקנות אותם לפני מועד הכניסה לתוקף של הצהרת הרישום. עותקים של התשקיף המקדמי שקשור להנפקה, כשיהיה זמין, אפשר יהיה להשיג מהחברה בכתובת: 115 West 18th Street, New York, New York 10011

אנשי קשר

Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco
Press@we.co

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית BUSINESS WIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- נוי תקשורת.