הודעה לעיתונות

מחר (שני) דיון בעליון בדרישה לחשוף את עורכי הדין הבינלאומיים העוסקים במאבק נגד הבי.די.אס

הנכם/ן מוזמנים/ות לדיון בבית המשפט העליון (עע"מ 6863/18), לערעור בעניין סירוב משרד המשפטים לחשוף את הפרטים על זהות משרדי עורכי הדין הבין-לאומיים עמם התקשר המשרד לצורך המאבק נגד פעילי תנועת הבי.די.אס באירופה ומהות השירות שהם נותנים לו.

הערהור ישמע מחר יום שני, ה-23.9, בשעה 9:00, בפני השופטים יצחק עמית, יעל וילנר ועופר גרוסקופף.

רקע:

עתירת חופש מידע, בדרישה לחשוף את הפרטים על זהות משרדי עורכי הדין הבין-לאומיים ומהות השירות שהם נותנים למשרד המשפטים הישראלי, הוגשה במקורה בחודש נובמבר 2017 על ידי עורך הדין איתי מק יחד עם פעילות ופעילי זכויות האדם סהר ורדי, עופר ניימן, רחל גיורא וקובי סניץ.

מזה מספר שנים שמשרדי הממשלה חלוקים ביניהם על הקצאת סמכויות הטיפול במה שהוגדר כ"דה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל בחו"ל", ובפרט על הקשר של הממשלה עם ארגונים לא
ממשלתיים, קבוצות ויחידים בחו"ל אשר תומכים במדיניות של ממשלת ישראל. גם מבקר המדינה התקשה להבין מה באמת עושים משרד החוץ והמשרד לנושאים אסטרטגיים בנושא זה. תחילה פנינו בבקשת חופש מידע אל שני המשרדים האלה, כדי לקבל מידע על ההתקשרויות שלהם עם גורמים זרים. להפתעתנו, מתשובת משרד החוץ עלה כי המשרד הממשלתי שהתקשר עם גורמי חוץ לצורך המאבק בבי.די.אס הינו דווקא משרד המשפטים.

לאחר מכן, במענה לבקשת המידע שהוגשה אליו, משרד המשפטים הודה שהוא מממן באופן
חשאי גורמי חוץ, שהם משרדי עורכי דין בין-לאומיים, כדי להיאבק נגד פעילות בי.די.אס שמקיימים אזרחים וארגונים אזרחיים לא ממשלתיים באירופה. משרד המשפטים מסר לנו מסמכים חלקיים ומצונזרים, ומסרב למסור במלואם מסמכים רלוונטיים נוספים. זאת לטענת המשרד כדי למנוע את חשיפת זהות משרדי עורכי הדין ומהות השירות שהם נותנים בתמורה למיליוני שקלים. משרד המשפטים מנמק את סירובו בכך שהחשיפה תפגע ביחסי החוץ של מדינת ישראל, תפגע בדיונים הפנימיים במשרד, ותגרום לשיבוש בתפקודו.

על פני הדברים, נראה כי סירוב משרד המשפטים לחשוף את המידע לגבי זהות משרדי עורכי הדין ומהות השירות שעליו אזרחי ישראל משלמים מיליוני שקלים נועד רק כדי למנוע את המבוכה והפגיעה בכבוד, באמינות וברצינות משרד המשפטים ושל מי שהיתה שרת המשפטים איילת שקד: במקביל למאבק משרד המשפטים ושרת המשפטים שקד, כאבירי השקיפות, לחקיקה בכנסת שתטיל שקיפות מוגברת על המימון הזר שמקבלים ארגוני זכויות האדם בישראל, מתברר כי הם בעצמם מימנו ומממנים באופן חשאי גורמי חוץ הפועלים באירופה נגד אזרחים וארגונים אזרחיים לא ממשלתיים, וכן כדי להשפיע על דעת הקהל באירופה התומכת יותר ויותר ב-בי.די.אס. .

בראש ובראשונה, משרד המשפטים מחויב בשקיפות כלפי הציבור הישראלי שזכאי לדעת למי המדינה משלמת מיליוני שקלים ומה השירות שניתן בתמורה. הציבור הישראלי אינו יכול לפקח באופן אפקטיבי על משרד המשפטים והפרויקט שהוא מנהל בעניין באירופה, כל עוד שמשרד המשפטים מסרב לחשוף מי הם גורמי החוץ איתם נעשתה ההתקשרות ומה מהות השירות.

בנוסף על הפגיעה בעיקרון השקיפות, קיימת סכנה של "מדרון חלקלק" אנטי-דמוקרטי בהסתרה, בגישה כאילו "צבאית" אל נושא אזרחי מובהק , ובבלבול ההגדרות אצל משרד המשפטים והמשרד לנושאים אסטרטגיים המוביל את הפרויקט. ישנו חשש כי הפעילות החשאית של משרד המשפטים תאבד שליטה (ככול שהדבר טרם קרה). תמרור אזהרה עולה מתוך המקרה של משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, אשר גלש לפעילות לא חוקית במאבקו נגד פעילות ביקורתית בין-לאומית. קיים חשש שנעשות פעולות לפגיעה בזכויות חוקתיות של אזרחי ותושבי אירופה, ולהפללה של הפעילים הבין-לאומיים, שנחצים קווים אדומים שעלולים להביא לשלילת חירותם ולפגיעה פיזית של ממש בהם.

כזכור, מנכ"לית המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, תא"ל (מיל') סימה ואקנין-גיל הציגה בכנסת את מאבקה באזרחים בחו"ל המבקרים את מדינת ישראל כמערכה צבאית והשוותה את עבודתה במשרד האזרחי לפעילותה בתפקידיה בצבא ולמעורבותה בסוגיות צבאיות כגון "חיזבאללה או כספי טרור או סוריה או כל מדינה אחרת ש[נגדה] ניהלתי מערכה". כמו-כן ואקנין-גיל העידה שהיא משתמשת בעבודתה בלוגיקה של חיל האוויר, הכוללת איסוף מודיעין, הסברה והתקפה.

לפי הפרסום של המשרד לנושאים אסטרטגיים, בתחילת חודש נובמבר 2017, המשרד מגדיר את רשת ארגוני ה-בי.די.אס "רשת אדומה". הבחירה להגדיר אזרחים וארגונים אזרחיים לא ממשלתיים באירופה כ"אויב" וכרשת "אדומה", מעלה זיכרונות רעים מהעבר. כידוע, מדינת ישראל נתנה סיוע צבאי במשך עשרות שנים לדיקטטורות ברחבי העולם כדי לרדוף ולחסל את ה"אדומים" או מי שנחשד בתמיכה בהם – מצ'ילה של פינושה, קונגו של מובוטו, משטר האפרטהייד בדרום אפריקה ועד הפיליפינים של הדיקקטור מרקוס.

המסמכים המצונזרים החלקיים שנמסרו לנו, והנימוקים להשמטת פרטים מתוך מסמכים אלה ולאי מסירת מסמכים מלאים ורלוונטיים נוספים, מעלים חשד כבד להתנהלות לא תקינה ולא חוקית של משרד המשפטים בחו"ל. בין היתר, אחד ממשרדי עורכי הדין הוחלף על רקע חשש לניגוד עניינים.

כפי שזכותה של מדינת ישראל לפעול בשקיפות ובמסגרת החוק נגד תנועת ה-בי.די.אס, כך גם זכותם של אזרחים ואזרחיות באירופה לפעול על מנת לשכנע את דעת הקהל ואת הממשלות במדינות מגוריהם לתמוך ב-בי.די.אס. זאת בהינתן ש"החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, תשע"א-2011", טרם אומץ באמנות בין-לאומיות וגם לא הפך לחלק מהדין הבין-לאומי המנהגי. כך למשל, שר החוץ של הולנד, ידידתה הקרובה של מדינת ישראל, אמר כי פעילות ה-בי.די.אס מוגנת בחופש הביטוי, וכן שר החוץ של אירלנד הגדיר פעילות זאת כעמדה פוליטית לגיטימית.

ביום 13.8.2018 דחה השופט אלי אברבנאל את העתירה, תוך קבלת עמדת משרד המשפטים כי חשיפת זהות משרדי עורכי הדין הבין-לאומיים ומהות השירות שהם נותנים למשרד המשפטים הישראלי, במאבק נגד פעילי ותנועת ה-בי.די.אס באירופה, תפגע ביחסי החוץ של ישראל. השופט אברבנאל קבע כי אין עניין ציבורי בחשיפת המידע: "מחוות דעת שהוגשו לעיוני – האחת מאת משרד החוץ (מחלקת משפט בין-לאומי), והשנייה מאת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עולה כי קיים חשש ממשי לכך כי גילוי המידע שבמחלוקת ייפגע ביחסי החוץ של ישראל. מדובר בהערכה מקצועית חד-משמעית שהגיון רב עומד בבסיסה. (...) יש להעיר כי כי אין יסוד לטענתם של העותרים כי בקשתם מעוררת עניין ציבורי גבוה, בשל חשיבותו הרבה של המידע שבמחלוקת. עיון במידע מעלה כי טענה זו אינה מבוססת. מדובר במידע הנמצא בליבת העשייה בתחום יחסי החוץ של ישראל, שמידת התועלת שבגילויו לעותרים אינה גבוהה". זאת ועוד, השופט אברבנאל חייב אותנו לשלם הוצאות למשרד המשפטים בסך 3,000 ₪.

כאמור, בדיון שיתקיים מחר בבית המשפט העליון נערער על החלטתו זאת של השופט אברבנאל. נוכחותכם/ן בדיון חיונית ביותר!

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם עו"ד איתי מק:
נייד 050-7583741
טל' 02-5877766
eitaymack@gmail.com

https://www.facebook.com/events/530146454413718/?active_tab=about

קישור לערעור

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5665aa99-bf34-4d01-923c-1692e2c0e224

קישור לסיכומי המערערים

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9dd73377-7d25-46eb-8b7d-e42fde9b73b7

קישור לסיכומי המדינה בערעור

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af60faded-fade-4afe-888b-f66a7d1bcbdf

קישור לסיכומי תשובה של המערערים

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5296688d-fbe9-43eb-b81b-8963f4126e6f

קישור לפסק הדין בבית המשפט המחוזי

https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-17-11-68862-466.htm

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם עו"ד איתי מק
נייד 050-7583741
טל' 02-5877766
פקס 02-5877744
eitaymack@gmail.com
בניין כלל, משרד 745
רח' יפו 97, ירושלים