הודעה לעיתונות

מכרז למתן שירותי פרסום דיגיטלי המיועד לחברה החרדית באוניברסיטה העברית

התפרסם המכרז למתן שירותי פרסום דיגיטלי המיועד לחברה החרדית, מס' 2019/12/4/40.

ניתן להיכנס לאתר המכרזים של האוניברסיטה העברית בלינק הבא ולהגיש את הצעתכם: http://tenders.huji.ac.il

לפרטים נוספים ולבירורים ניתן לפנות ליפעת כהן מהאוניברסיטה העברית:
טל' 02-6586056, Yifatc@savion.huji.ac.il.

מועד אחרון להגשת הצעות 22/1/20!

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האוניברסיטה העברית בירושלים.