הודעה לעיתונות

בומברדייה מוסרת תוצאות כספיות מקדמיות של הרבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה ועדכונים על האצת שלב הפחתת המינוף של תוכנית ה

בומברדייה מוסרת תוצאות כספיות מקדמיות של הרבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה ועדכונים על האצת שלב הפחתת המינוף של תוכנית המפנה ברווחיות

• התוצאות הכספיות צפויות להיות מתחת לצפי, בעיקר בגלל פעולות בתחבורה כדי לפתור פרויקטים מאתגרים

  • התוצאות הכספיות בתעופה במידה רבה לפי התוכנית
  • החברה נוקטת באופן פעיל באפשרויות אסטרטגיות להאצת הפחתת המינוף
  • בומברדייה מעריכה מחדש את ההשתתפות העתידית ב-Airbus Canada Limited Partnership

כל הסכומים בהודעה לעיתונות הזאת הם בדולרים אמריקנים אלא אם צוין אחרת.

מונטריאול, 16 בינואר 2020, (GLOBE NEWSWIRE) :

בומברדייה (TSX: BBD.B) פרסמה היום את התוצאות הכספיות המקדמיות שלה ברבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה. החברה מצפה עכשיו לביצועים כספיים נמוכים מהצפי הקודם, בעיקר בגלל פעולות שננקטו כדי לפתור פרויקטי רכבת מאתגרים, העיתוי של תשלומים לפי אבני דרך והזמנות חדשות בתחבורה, והמסירה של ארבעה מטוסי Global 7500 שגלשה לרבעון הראשון של 2020.

תוצאות מקדמיות של הרבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה

תוצאות צפויות
ברבעון הרביעי של 2019 תוצאות צפויות
בשנה המלאה 2019
הכנסות מאוחדות ~$4.2B ~$15.8B
תעופה ~$2.4B ~$7.5B
תחבורה ~$1.8B ~$8.3B
EBIT מתואם מאוחד1,2 ~$(130)M ~$400M
תעופה ~6% ~7%
תחבורה ~(13)% ~1%
EBITDA מתואם מאוחד1,2 ~$0M ~$830M
תזרים מזומנים חופשי1 ~$1.0B ~$(1.2)B
מסירות מטוסים (ביחידות) 58 175
מטוסי מנהלים 52

כולל 6 Global 7500 142

כולל 11 Global 7500

מטוסים מסחריים 6 33

צבר הזמנות נכון ל-31 בדצמבר 2019
מטוסים מסחריים ~$14.4B
תחבורה ~$35.7B
1 מדדים פיננסיים Non-GAAP. פנו לאזהרה לגבי מדדים פיננסיים Non-GAAP להלן להגדרות של המדדים האלה.
2 לא כולל גידול בהון העצמי (equity pick-up) של Excludes Airbus Canada Limited Partnership (ACLP).

המסירות של התעופה היו חזקות ברבעון, והסתכמו ב-58 מטוסים ברבעון הרביעי ובסך הכל 175 מטוסים בשנה המלאה. זה כולל 11 Global 7500, שישה מהם נמסרו ברבעון הרביעי. מטוסי ה-Global 7500 הנותרים שתוכננו במקור להימסר בימים האחרונים של 2019 צפויים עכשיו להימסר ברבעון הראשון של 2020. היות שהתעופה התקדמה היטב בהגדלת הייצור של Global 7500, שולי ה-EBIT המתואמים שלה בשנה המלאה עדיין צפויים להיות 7.0%, בהתאם לצפי לשנה המלאה.

בתחבורה, הפסד ה-EBIT המתואם ברבעון הרביעי צפוי להיות בערך 230 מיליון דולר. זה כולל עלות של בערך 350 מיליון דולר שקשורה לפרויקטים מסוימים בבריטניה (הפלטפורמה Aventra), משא ומתן מסחרי עם חברת הרכבות הפדרלית השוויצרית (SBB) וגידול בעלויות תפוקה וייצור בפרויקטים בגרמניה.

עיכובים בהשגת אבני דרך טכניות, כולל אישור של תוכנה רב יחידתית עבור פרויקט LoTrain של הרכבת התחתית של לונדון (פרויקט של Aventra) וביצוע הגדלת ייצור חייבו את החברה לשנות מועדי מסירה מסוימים ללקוחות ולספוג עלויות נוספות. אחרי שהשיגה את אבני הדרך האלה ברבעון הרביעי, בומברדייה נכנסה למשאים ומתנים מסחריים עם לקוחות - כדי לקבוע מחדש מועדים, ליישב קנסות על מסירה מאוחרת ולטפל בתנאים ועלויות קשורים.

תזרים המזומנים החופשי המאוחד ברבעון הרביעי נאמד ב-1.0 מיליארד דולר בערך, 650 מיליון דולר בערך פחות מהחזוי. זה בעיקר בגלל העיתוי של תזרימי מזומנים נכנסים מתשלומים לפי אבני דרך בפרויקטים גדולים של התחבורה, והסגירה המאוחרת מהצפוי של כמה הזמנות וביטולים. ההשבה של הגירעון בתזרים המזומנים החופשי צפויה ברובה להיות ב-2020, אבל ההשבה תקוזז על ידי ההשפעה על תזרים המזומנים של העלויות הנוספות שהוכרו בהתאמות של הרבעון הרביעי בתחבורה.

הביצועים הכספיים ברבעון הרביעי בתחבורה היו נמוכים מהצפוי, אבל החברה ממשיכה להתקדם משמעותית בהשלמת פרויקטים ותיקים ולנקוט בפעולות הנכונות כדי למצב את העסק להצלחה ארוכת טווח.

עדכון על Canada Limited Partnership Update (ACLP)

עם היציאה שלה מתעופה מסחרית, בומברדייה מעריכה מחדש את ההשתתפות הקיימת שלה ב-ACLP.

בעוד שהתוכנית של A220 ממשיכה לזכות בשוק ומוכיחה את הערך שלה לחברות התעופה, האינדיקציות האחרונות של התוכנית הפיננסית של ACLP מצריכות השקעות נוספות של מזומנים כדי לתמוך בהגדלת הייצור, דוחות את לוח הזמנים של נקודת האיזון ויוצרות תשואה נמוכה יותר לאורך חיי התוכנית. זה עשוי להשפיע משמעותית על השווי של המיזם המשותף. בומברדייה תחשוף את הסכום של כל הפחתת ערך כשנשלים את הניתוח שלנו ונדווח על התוצאות הכספיות הסופיות שלנו ברבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה.

האצת שלב הפחתת המינוף של תוכנית המפנה ברווחיות

הנזילות עדיין חזקה, עם בערך 2.6 מיליארד דולר מזומנים בקופה בסוף השנה. המכירה של תוכנית ה-CRJ ל-Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) והמכירה של מבני התעופה ל-Spirit AeroSystems Holding, Inc., ששתיהן עדיין מתוכננות להיסגר עד אמצע השנה, יספקו עוד 1.1 מיליארד דולר במזומן בכפוף להתאמות הסגירה המקובלות. החברה קיבלה את רוב האישורים הרגולטוריים שדרושים לסגירת המכירה של CRJ.

בהתאם לתוכנית המפנה ברווחיות החמש שנתית של החברה, ואחרי בחינה מקיפה של חלופות אסטרטגיות, החברה נוקטת באופן פעיל באפשרויות לחזק את המאזן שלה ולשפר את הערך לבעלי המניות.

"מאז השקת תוכנית המפנה שלנו, טיפלנו בנכסי התעופה שהביצועים שלהם לא מספיקים, השלמו את מחזור ההשקעות הגדולות שלנו והבאנו את החברה למסלול איתן בדרך לצמיחה אורגנית והגדלת שולי הרווח תוך ניהול זהיר של הנזילות ועומס החובות הכבד שלנו", אמר אליין בלמר, נשיא ומנהל כללי, חברת בומברדייה. "השלב האחרון במפנה שלנו הוא להפחית מינוף ולפתור את מבנה ההון שלנו. אנחנו נוקטים באופן פעיל בחלופות שיאפשרו לנו להאיץ את הפחתת החובות שלנו. המטרה היא למצב את העסק להצלחה ארוכת טווח עם גמישות תפעולית ופיננסית גדולה יותר".

החברה תמסור מידע נוסף כשתדווח על התוצאות הכספיות שלה ברבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה ב-13 בפברואר 2020.

אודות בומברדייה

עם יותר מ-68,000 עובדים, בומברדייה היא מובילה גלובלית בענף התחבורה, שיוצרת מטוסים ורכבות חדשניים שמשנים את השוק. המוצרים והשירותים שלנו מעניקים חוויות נסיעה מהמעלה הראשונה שקובעות אמות מידה חדשות בנוחיות של הנוסעים, יעילות אנרגטית, אמינות ובטיחות.

לבומברדייה, שהמטה שלה במונטריאול, קנדה, יש אתרי ייצור והנדסה ב-28 מדינות וגם תיק רחב של מוצרים ושירותים לשוקי התעופה העסקית, התעופה המסחרית והתחבורה המסילתית. המניות של בומברדייה נסחרות בבורסה לניירות ערך של טורונטו (BBD). בשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018 בומברדייה רשמה הכנסות של 16.2 מיליארד דולר. החברה זכתה להכרה ברשימת Global 100 Most Sustainable Corporations לשנת 2019 ב-World Index. חדשות ומידע זמינים בכתובת www.bombardier.com או תעקבו אחרינו בטוויטר @Bombardier
בומברדייה, CRJ ו-Global 7500 הם שמות מסחר של בומברדייה בע"מ או חברות הבת שלה.
אזהרה לגבי מדדים פיננסיים NON-GAAP

ההודעה לעיתונות הזאת מבוססת על הרווח המדווח בהתאם ל-IFRS ועל המדדים הפיננסיים NON-GAAP הבאים:

מדדים פיננסיים NON-GAAP
EBITמתואם EBIT לא מכליל סעיפים מיוחדים. סעיפים מיוחדים כוללים סעיפים שלא משקפים את ביצועי הליבה של החברה או כשההצגה הנפרדת שלהם תעזור למשתמשים של הדוחות הכספיים המאוחדים להבין את התוצאות של החברה בתקופה. פריטים אלה כוללים, בין היתר, את ההשפעה של עלויות של שינויים מבניים ועלויות והיפוכים חשובים של ירידת ערך.
EBITDAמתואם EBIT מתואם בתוספת עלויות פחת וירידת ערך של רכוש, מתקנים וציוד ונכסים בלתי מוחשיים.
תזרים מזומנים חופשי (שימוש) תזרימי מזומנים מפעילות תפעולית בניכוי תוספות נטו לרכוש, מתקנים וציוד ונכסים בלתי מוחשיים.

מדדים פיננסיים non-GAAP מקורם בעיקר בדוחות כספיים מאוחדים אבל אין להם את המשמעויות התקניות שקבועות ב-IFRS. אי ההכללה של סעיפים מסוימים במדדי הביצועים non-GAAP משמעה אינה שסעיפים אלה הם בהכרח חד פעמיים. גורמים אחרים בענף שלנו עשויים להגדיר את המדדים שלעיל באופן שונה מההגדרות שלנו. במקרים אלה, עשוי להיות קושי להשוות את הביצועים של אותם גורמים לביצועים שלנו על בסיס המדדים non-GAAP האלה ששמותיהם דומים.

לפני הרבעון הראשון של שנת הכספים 2019, החברה דיווחה על מדדים non-GAAP שנקראו "EBIT לפני סעיפים מיוחדים" ו-EBITDA לפני סעיפים מיוחדים". החל ברבעון הראשון של שנת הכספים 2019, החברה שינתה את השם של אותם מדדים non-GAAP ל-"EBIT מתואם" ו-"EBITDA מתואם", בהתאמה, ללא ביצוע שינוי כלשהו בהרכב של מדדים non-GAAP אלה. החברה מאמינה שהשמות החדשים האלה מתאימים טוב יותר לנוהג של השוק הרחב בענף שלה ומבדלים טוב יותר את המדדים האלה ממדד ה-IFRS "EBIT".

EBIT מתואם ו-EBITDA מתואם

ההנהלה משתמשת בEBIT מתואם ו-EBITDA מתואם כדי להעריך את הביצועים העסקיים היסודיים. ההנהלה מאמינה שמדדי הרווח non-GAAP האלה בנוסף למדדי IFRS נותנים לקוראים הבנה מחוזקת של התוצאות שלנו ומגמות קשורות ומגבירים את השקיפות והבהירות של התוצאות הליבתיות של העסק שלנו. EBIT מתואם ו-EBITDA מתואם לא כוללים סעיפים שלא משקפים את ביצועי הליבה שלנו או כאשר אי הכללתם תעזור למשתמשים להבין את התוצאות שלנו בתקופה. מסיבות אלה, מספר משמעותי של קוראים מנתחים את התוצאות שלנו על בסיס המדדים הפיננסיים האלה. ההנהלה מאמינה שמדדים אלה עוזרים לקוראים לנתח טוב יותר את התוצאות, ומאפשרים אפשרות השוואה טובה יותר של התוצאות שלנו בין תקופה אחת לאחרת ועם מקבילים.

תזרים מזומנים חופשי (שימוש)

תזרים מזומנים חופשי מוגדר כתזרימי מזומנים מפעילות תפעולית בניכוי תוספות נטו לרכוש, מתקנים וציוד ונכסים בלתי מוחשיים. ההנהלה מאמינה שמדד non-GAAP זה של תזרים המזומנים נותן למשקיעים נקודת מבט חשובה על יצירת המזומנים של החברה שזמינים לבעלי המניות, פירעון חובות ורכישות אחרי ביצוע ההשקעות ההוניות שנחוצות כדי לתמוך בפעילות העסקית השוטפת ויצירת ערך בטווח הארוך. מדד non-GAAP זה של תזרים המזומנים לא מייצג את תזרים המזומנים השיורי שזמין להוצאות לפי שיקול דעת כי הוא אינו כולל הוצאות חובה מסוימות כגון פירעון חובות שמגיעים לחלות. ההנהלה משתמשת בתזרים המזומנים החופשי כמדד להערכת הביצועים העסקיים ויצירת הנזילות הכוללת.

למידע נוסף
Jessica McDonald
Advisor, Media Relations and Public Affairs
Bombardier Inc.
+514 861 9481
Patrick Ghoche
Vice President, Corporate Strategy
and Investor Relations
Bombardier Inc.
+514 861 5727

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This press release includes forward-looking statements, which may involve, but are not limited to: statements with respect to the Corporation’s objectives, anticipations and guidance in respect of various financial and global metrics and sources of contribution thereto; targets, goals, priorities, market and strategies, financial position, market position, capabilities, competitive strengths, credit ratings, beliefs, prospects, plans, expectations, anticipations, estimates and intentions; general economic and business outlook, prospects and trends of an industry; expected growth in demand for products and services; growth strategy, including in the business aircraft aftermarket business; product development, including projected design, characteristics, capacity or performance; expected or scheduled entry-into-service of products and services, orders, deliveries, testing, lead times, certifications and project execution in general; competitive position; expectations regarding working capital recovery across late-stage Transportation projects; expectations regarding revenue and backlog mix; the expected impact of the legislative and regulatory environment and legal proceedings on the Corporation’s business and operations; strength of capital profile and balance sheet, creditworthiness, available liquidities and capital resources, expected financial requirements and ongoing review of strategic and financial alternatives; the introduction of productivity enhancements, operational efficiencies and restructuring initiatives and anticipated costs, intended benefits and timing thereof; the expected objectives and financial targets underlying our transformation plan and the timing and progress in execution thereof, including the anticipated business transition to growth cycle and cash generation; expectations and objectives regarding debt repayments, expectations and timing regarding an opportunistic redemption of CDPQ’s investment in BT Holdco; intentions and objectives for the Corporation’s programs, assets and operations; the funding and liquidity of Airbus Canada Limited Partnership (ACLP); the pursuit of any strategic option to strengthen the Corporation’s balance sheet and enhance shareholder value, the anticipated benefits of any transaction resulting therefrom and the expected impact on the Corporation’s operations, infrastructure, opportunities, financial condition, business plan and overall strategy. As it relates to the sale of the CRJ aircraft program (the Pending Transaction) and the disposition of the Aerostructures operations, this press release also contains forward-looking statements with respect to: the expected terms, conditions, and timing for completion thereof; the respective anticipated proceeds and use thereof and/or consideration therefor, related costs and expenses, as well as the anticipated benefits of such actions and transactions and their expected impact on the Corporation’s guidance and targets; and the fact that closing of these transactions will be conditioned on certain events occurring, including the receipt of necessary regulatory approval.

Forward-looking statements can generally be identified by the use of forward-looking terminology such as “may”, “will”, “shall”, “can”, “expect”, “estimate”, “intend”, “anticipate”, “plan”, “foresee”, “believe”, “continue”, “maintain” or “align”, the negative of these terms, variations of them or similar terminology. Forward-looking statements are presented for the purpose of assisting investors and others in understanding certain key elements of the Corporation’s current objectives, strategic priorities, expectations and plans, and in obtaining a better understanding of our business and anticipated operating environment. Readers are cautioned that such information may not be appropriate for other purposes.

By their nature, forward-looking statements require management to make assumptions and are subject to important known and unknown risks and uncertainties, which may cause our actual results in future periods to differ materially from forecast results set forth in forward-looking statements. While management considers these assumptions to be reasonable and appropriate based on information currently available, there is risk that they may not be accurate. For additional information with respect to the assumptions underlying the forward-looking statements made in this press release, refer to the Strategic Priorities and Guidance and forward-looking statements sections in Overview, Business Aircraft, Commercial Aircraft, Aerostructures and Engineering Services and Transportation in the MD&A of the Corporation’s financial report for the fiscal year ended December 31, 2018.

Certain factors that could cause actual results to differ materially from those anticipated in the forward-looking statements include, but are not limited to, risks associated with general economic conditions, risks associated with our business environment (such as risks associated with “Brexit”); the financial condition of the airline industry, business aircraft customers, and the rail industry; trade policy; increased competition; political instability and force majeure events or global climate change), operational risks (such as risks related to developing new products and services; development of new business and awarding of new contracts; book-to-bill ratio and order backlog; the certification and homologation of products and services; fixed-price and fixed-term commitments and production and project execution, including challenges associated with certain Transportation’s legacy projects and the release of working capital therefrom; pressures on cash flows and capital expenditures based on project-cycle fluctuations and seasonality; risks associated with our ability to successfully implement and execute our strategy, transformation plan, productivity enhancements, operational efficiencies and restructuring initiatives; doing business with partners; risks associated with the Corporation’s partnership with Airbus and investment in ACLP; risks associated with the Corporation’s ability to continue with its funding plan of ACLP and to fund, if required, the cash shortfalls; inadequacy of cash planning and management and project funding; product performance warranty and casualty claim losses; regulatory and legal proceedings; environmental, health and safety risks; dependence on certain customers, contracts and suppliers; supply chain risks; human resources; reliance on information systems; reliance on and protection of intellectual property rights; reputation risks; risk management; tax matters; and adequacy of insurance coverage), financing risks (such as risks related to liquidity and access to capital markets; retirement benefit plan risk; exposure to credit risk; substantial existing debt and interest payment requirements; certain restrictive debt covenants and minimum cash levels; financing support provided for the benefit of certain customers; and reliance on government support), market risks (such as risks related to foreign currency fluctuations; changing interest rates; decreases in residual values; increases in commodity prices; and inflation rate fluctuations). For more details, see the Risks and uncertainties section in Other in the MD&A of the Corporation’s financial report for the fiscal year ended December 31, 2018.

With respect to the divestiture of the Corporation’s Aerostructures operations discussed herein specifically, certain factors that could cause actual results to differ materially from those anticipated in the forward-looking statements include, but are not limited to: the failure to complete any divestiture or other transaction resulting therefrom within the expected time frame, on commercially satisfactory terms or at all; all or part of the intended benefits therefrom not being realized within the anticipated timeframe, or at all; and the incurrence of related costs and expenses; and negative effects of the announcement or pendency of any such divestiture or other transaction. With respect to the Pending Transaction discussed herein specifically, certain factors that could cause actual results to differ materially from those anticipated in the forward-looking statements include, but are not limited to: the failure to receive or delay in receiving regulatory approvals, or otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction or delay in completing and uncertainty regarding the length of time required to complete such transactions, and the funds and benefits thereof not being available to Bombardier in the time frame anticipated or at all; alternate sources of funding that would be used to replace the anticipated proceeds and savings from such strategic actions and transactions, as the case may be, may not be available when needed, or on desirable terms. Accordingly, there can be no assurance that any divestiture relating to the Corporation’s Aerostructures operations, or the Pending Transaction will be undertaken or occur, or of the timing or successful completion thereof, or the amount and use of proceeds therefrom, or that the anticipated benefits will be realized in their entirety, in part or at all. There can also be no assurance as to the completion, the form, or the timing of any BT Holdco buy-back or any other transaction in connection with the pursuit of any strategic option to strengthen the Corporation’s balance sheet and enhance shareholder value. For more details, see the Risks and uncertainties section in Other in the MD&A of the Corporation’s financial report for the fiscal year ended December 31, 2018.

Readers are cautioned that the foregoing list of factors that may affect future growth, results and performance is not exhaustive and undue reliance should not be placed on forward-looking statements. Other risks and uncertainties not presently known to us or that we presently believe are not material could also cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied in the Corporation’s forward-looking statements. The forward-looking statements set forth herein reflect management’s expectations as at the date of this press release and are subject to change after such date. Unless otherwise required by applicable securities laws, the Corporation expressly disclaims any intention, and assumes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. The forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified by this cautionary statement.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- נוי תקשורת.