הודעה לעיתונות

פינוי המאחז הבלתי חוקי מצפה כרמים הוא מימוש הדיבר "לא תגנוב"

מהאגודה לזכויות האזרח ויש דין נמסר:
*פסק הדין של בית המשפט העליון שניתן היום מוכיח את מה שאמרנו מלכתחילה:
המאחז מצפה כרמים, כמו מאחזים רבים אחרים והתנחלויות רבות בגדה המערבית, הינו תוצאה של גזל ונישול.
בין אם נעשו על ידי תושבים ישראלים ובדיעבד נפרשה חסותן של רשויות המדינה על פלישה וגזל זה, ובין אם הליך הנישול היה מכוון מלכתחילה, התוצאה זהה ואינה יכולה לעמוד בעינה.

בית המשפט העליון קיבל את טענות ארגוני "יש דין" ו-"האגודה לזכויות האזרח", אשר ביקשו להצטרף כידידי בית משפט להליכים בעניין מצפה כרמים
וקבע כי כי בחינת פעולות המנהל האזרחי והרשויות אמורות להבחן ראשית לכל מנקודת המבט של חובות הכוח הכובש כלפי האוכלוסיה האזרחית המוגנת וקניינה הפרטי.
בית המשפט דחה את הטענות בדבר קיומה של "עסקה" ובוודאי את הטענות המלאכותיות של המדינה בדבר "תום הלב" של התושבים הישראלים באזור.

ביקורת נרחבת נמתחה על עמדות המנהל האזרחי והיועץ המשפטי לממשלה אשר יצאו מגדרם על מנת להתכחש לטענות ממשפטיות ועובדתיות שטענו קודם לכן,
הכל בשל לחץ פוליטי פסול שהופעל עליהם.
היועץ המשפטי לממשלה ושאר רשויות המדינה החליטו להתנער מתפקידם כשומרי סף ולנסות להכשיר בכל אמצעי ודרך את ההשתלטות והבינוי הבלתי חוקי של המאחז,
מצב זה מחייב בדק בית וחשבון נפש ציבורי, מוסדי ואישי של העומדים מאחורי התנהלות זו.

בתגובה לפסיקת בג"צ לפיה יפונו בתים שנבנו על קרקע פרטית במאחז הלא חוקי מצפה כרמים נמסר משלום עכשיו:
"פסק דין חשוב אשר ממשיך את פסק הדין החד משמעי שניתן בחוק ההסדרה ומאשר את אשר טענו לאורך כל הדרך -
לא היה שום תום לב בגזילת הקרקע במצפה כרמים וכשאין תום לב אין תקנת שוק ויש לפנות ולהשיב את הקרקע לבעליה.
כשהמינהל או המתנחלים משתלטים על אדמות פרטיות או שבשם 'צרכיי ביטחון' מועברות אדמות למתנחלים, זו לא עיסקה אמיתית אלא נישול וגזל מובהקים שאין שום דרך להכשיר.
מפעל הגזל בהתנחלויות המהווה מכשול לכל הסכם שלום עתידי הובס שנית היום ואנו נמשיך להיאבק שלעולם לא יצליח."

ח״כ הורוביץ: החלטת בג"צ לקבל עקרונית את ״תקנת השוק״ עלולה לפתוח פתח להשתלטות עתידית על קרקעות. האם גם את כבשת הרש אנחנו רוצים לגזול?*

יו״ר מרצ, ח״כ ניצן הורוביץ, הגיב לפסיקת בג״ץ על פינוי המאחז הבלתי חוקי מצפה כרמים וקבלת ״תקנת השוק״.

בתגובה לפסיקת בג״ץ כי ניתן יהיה להשתמש ב״תקנת השוק״ במקרים עתידיים בשטחי הגדה המערבית, אמר ח״כ הורוביץ,
״פינוי המאחז הבלתי חוקי מצפה כרמים הוא מימוש הדיבר לא תגנוב.
אי אפשר לשדוד קרקע מפלסטינים ולצפות שבגצ יאמר אמן. אך פסיקה וקוץ בה -
החלטת בג"צ לקבל עקרונית את ״תקנת השוק״ עלולה לפתוח פתח להשתלטות עתידית על קרקעות.
האם גם את כבשת הרש אנחנו רוצים לגזול?״

https://twitter.com/nitzanhorowitz/status/1299016203428655104?s=21