הודעה לעיתונות

שיעור קצר בהיסטוריה / A short history lesson‎

מה שהיה נכון אז, ונכון גם היום

לפני בדיוק מאה שנה
,חתם חיים וייצמן
שעתיד היה להיות
,נשיא מדינת ישראל
הסכם שנראה מבטיח
עם האמיר פייסל
.שעמד להיות מלך עיראק

מה זה הביא?
מיד אחר כך פרצו
- מהומות דמים ביפו
הראשונה בשרשרת ארוכה
.של מלחמות ואינתיפאדות

:מה שהיה נכון אז, ונכון גם היום
אין טעם לעשות עסקות
עם מלכים רחוקים
בלי להגיע להסכמה
.עם שכנינו הישירים

It was true then, as it is now

Exactly a hundred years ago
Haim Weitzman,
Future President of Israel,
Signed an agreement
Which seemed promising
With Emir Feisal,
Later King of Iraq.

What did it bring?
Bloody riots which soon broke out
In Jaffa - the first in a string
Of wars and intifadas.

It was true then, as it is now:
No use to make deals
With faraway Kings
Without coming to terms
With our direct neighbors.