חלק מהמידע שגוי או חסר? עדכנו אותנו
        Please wait
הפרטים המלאים - למורשים בלבד. הצטרף/י אלינו

רומנו יחסי ציבור

03-644xxxx
03-649xxxx
www.zipiromano.com
www.facebook.com

הודעות לעיתונות רומנו יחסי ציבור

תאריךהודעות לעיתונותנושא
08/06/16לקוח חדש ב"ציפי רומנו גרופ"מוזיקה, תרבות