חלק מהמידע שגוי או חסר? עדכנו אותנו
        Please wait
הפרטים המלאים - למורשים בלבד. הצטרף/י אלינו

הופעה בתקשורת האלקטרונית והכתובה באמצעות יחסי ציבור

מרכז ישראלי ליחסי ציבור

גלעד 9 , רמת גן מיקוד 5251509

03-751xxxx
03752xxxx
www.facebook.com

הודעות לעיתונות מרכז ישראלי ליחסי ציבור

טרם התווספו הודעות לעיתונות מטעם מרכז ישראלי ליחסי ציבור למאגר הארצי.