מפרסם: רכבת ישראל
תאריך: 26/10/2009 14:27
נושא: תשתיות
הודעה לעיתונות

רכבת ישראל: סגירות קווים לצורך עבודות תשתית

סגירת קו באר שבע – ת"א 26.10.2009 - 28

בשנים האחרונות ישנה עלייה נכרת במספר הנוסעים שבוחרים לוותר על הרכב הפרטי, להימנע מהפקקים ולעשות שימוש מהיר ובטוח ברכבת ישראל. כחלק מהמאמץ לשפר את השירות לנוסעים ולהגדיל את תדירות הרכבות, נמצאת רכבת ישראל בעיצומה של פרויקט "באר שבע בחמישים דקות", במסגרת מתבצעת גם הכפלת המסילה (הבודדת) בין לוד לבאר שבע, ובסיומו יעמוד זמן הנסיעה מבאר שבע למרכז על חמישים דקות בלבד.

בשל עבודות רכבת ישראל לקידום פרויקט "באר שבע ב-50 דקות" לא תופעלנה רכבות בקו ת"א-באר שבע, בשני הכיוונים, החל מיום שני 26.10.2009 ועד ליום רביעי 28.10.2009 .

נסיעה על מסילת רכבת אחת מהווה מציאות בעייתית, הן בשל הבעיה הנובעת משיתוק הקו לחלוטין בעת פגיעה במסילה, כאשר אין קו חלופי, והן מבחינת הגבלת תנועת הרכבות כאשר לא ניתן לשנע מספר גדול של רכבות ולספק תדירות נסיעה גבוהה יותר. הכפלת המסילה מאפשרת גמישות תפעולית והנעת מספר גדול יותר של רכבות, לכל כיוון, ובתדירות גבוהה יותר. את הכפלת המסילה מבצעת רכבת ישראל על תוואי של קו רכבת פעיל, והפסקת התנועה נעשית רק כשישנו צורך הנדסי או תפעולי.

בזמן המבצע תפעל רכבת ישראל בשני מוקדי עבודות, שיאפשרו העברת תנועה למסילה מזרחית לתוואי חדש באורך של כ-10 ק"מ. וביצוע עבודות להשלמת בניית גשר נחל שורק.
הכפלת המסילה מאפשרת לרכבת ישראל גמישות תפעולית טובה יותר, שיפור הדיוק ובטיחות הנסיעה.

לצורך כך יחולו השינויים הבאים בתנועת הרכבות:

  • קו ת"א-באר שבע: לא תופעלנה רכבות בשני הכיוונים. לא תתאפשר נסיעה ברכבת מ/אל תחנות קרית גת, להבים-רהט, באר שבע צפון/אוניברסיטה ובאר שבע מרכז.
  • קו דימונה-באר שבע: לא תופעלנה רכבות בשני הכיוונים. לא תתאפשר נסיעה ברכבת מ/אל תחנת דימונה.
  • קו נהריה/חיפה-ת"א: הרכבות תופעלנה מ/אל תחנת ת"א ההגנה.

תנועת הרכבות תשוב לסדרה, ביום חמישי 29.10

סגירת קטע בני ברק – ת"א האוניברסיטה

החל מיום ראשון 25/10/2009 בשעה 14:00 עד ליום רביעי 28/10/2009 (כולל), יסגר לתנועת רכבות נוסעים קטע המסילה בין תחנות בני-ברק ות"א האוניברסיטה, בקו כפר סבא – ת"א, בשני הכיוונים. שאטלים של רכבת ישראל יחברו בין שתי התחנות, עבור נוסעי הרכבת. תנועת הרכבות תשוב לסדרה ביום חמישי בבוקר (29.10.09).

בשל עבודות שעורכת רכבת ישראל להתקנת מעבר תת-קרקעי להולכי רגל, משכונת הדר יוסף אל פארק הירקון, תופסק זמנית תנועה הרכבות בין תחנות בני ברק והאוניברסיטה. מעבר הולכי הרגל צפוי להקל משמעותית על הגישה לפארק הירקון, מכיוון שכונת הדר יוסף, ולהגביר את בטיחות הולכי הרגל באזור זה הסמוך למסילת הרכבת.

להלן פירוט השינויים בתנועת הרכבות.

  • רכבות מ/אל תחנת כפר סבא: הרכבות תופעלנה בקטע כפר סבא-בני ברק בלבד בתדירות מצומצמת. בכל כיוון תופעל רכבת אחת בשעה (במקום 2 רכבות בשעה). הרכבת הראשונה מתחנת כפר סבא תצא בשעה 06:00, ולאחריה תצאנה רכבות בכל שעה עגולה ו- 40 דקות (XX:40). מתחנת בני ברק תצאנה רכבות בכל שעה עגולה ודקה (XX:01).
  • רכבות מ/אל תחנת הראשונים: הרכבות תופעלנה בקטע הראשונים-ת"א סבידור מרכז בלבד.
  • רכבות מ/אל תחנת מודיעין מרכז: הרכבות שמוצאן/יעדן תחנת כפר סבא, תופעלנה בקטע מודיעין מרכז-ת"א סבידור מרכז בלבד.

אוטובוסים (שאטלים) יועמדו לרשות הנוסעים בין תחנות בני ברק-ת"א האוניבסיטה, בשני הכיוונים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רכבת ישראל.