מפרסם: ארזי תקשורת
תאריך: 22/12/2009 09:16
נושא: חוץ, חקלאות
הודעה לעיתונות

הועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים בכנסת תבדוק טענה כי ממשלת תאילנד בונה קרטל בישראל לייבוא עובדים לחקלאות

"יש להבהיר לממשלת תאילנד כי ישראל לא תרשה למדינה זרה להחליט עבורה איזו חברה תוכל לעסוק בתיווך להבאת עובדים תאילנדיים ואיזו לא" כותב יו"ר הועדה בכנסת, ח"כ יעקב (כצלה) כ"ץ לראש יחידת הסמך במשרד הפנים ומבקש ממנו לבדוק חלופה לפיה על מדינת ישראל לפעול להבאת עובדים זרים לענף החקלאות ממדינות אחרות שאינן חשודות במעורבות בלתי כשרה

הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים תתכנס ביום ג' הבא (29.12) על מנת לדון בטענה כי ממשלת תאילנד פוגעת בחופש העיסוק, מתערבת בריבונות מדינת ישראל ובונה, לכאורה, קרטל בתוך המדינה. הדיון בוועדה נקבע ביוזמתו של יו"ר הועדה, ח"כ יעקב (כצל'ה) כץ, יו"ר האיחוד הלאומי בין היתר בעקבות פרסומים בתקשורת מהם עולה חשד כי גורמי האכיפה בישראל: המשטרה, משרד התמ"ת ואחרים בודקים חשד למעורבות פלילית של גורמים שונים.

"מסתבר שבחודשים האחרונים ניהלה ממשלת תאילנד מעין "מכרז" בקרב חברות ישראליות ותאילנדיות להעסקת עובדים זרים בחקלאות, ללא קריטריונים ברורים" כותב יו"ר הועדה, יעקב כ"ץ למאיר שפיגלר, ראש יחידת הסמך במשרד הפנים בו הוא מבקש לקבל ממנו מידע במספר נושאים על מנת ללבן את הנושא בדיון עד תומו."

לאחרונה התברר כי רק 7 חברות ישראליות מתוך כ-42 חברות בעלות רישיון, קיבלו היתר לתווך עם החברות בתאילנד להמשך הבאת עובדים מתאילנד לענף החקלאות. "מעבר לחשש מפגיעה בחופש העיסוק והתערבות בריבונות מדינת ישראל, עולה החשד שממשלת תאילנד בנתה קרטל בישראל ובתאילנד". כותב ח"כ כ"ץ.
יו"ר הועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים מבקש מראש יחידת הסמך במשרד הפנים לבדוק עבורו במהירות האפשרית האם היו קריטריונים לפיהם נבחרו חברות אלו ולא אחרות ואם כן מה הם.
במקביל, הוא ביקש לקבל לקראת הדיון פירוט של הקשרים בין החברות בארץ ובתאילנד ומה המחיר האמיתי שנדרש לשלם אותו פועל תאילנדי המעוניין לעבוד בישראל בענף החקלאות. כמו כן מתבקש שפיגלר לבדוק האם התקבלו אצלו ידיעות על חשדות בקשר אסור בין החברות הישראליות והתאילנדיות המעלות את גובה התשלום הנ"ל.

יו"ר הועדה, ח"כ יעקב (כצלה) כ"ץ מבקש לקבל משפיגלר את חוות דעתו המקצועית באשר לפעולות שעל מדינת ישראל לנקוט בהם לאור ניסיון העבר, "והאם בצל החשדות למתן שוחד ומעורבות אסורה יש להבהיר לממשלת תאילנד כי לא תרשה מדינת ישראל למדינה זרה להחליט עבורה איזו חברה תוכל לעסוק בתיווך להבאת עובדים תאילנדיים ואיזו לא".

בסיום מכתבו לשפיגלר כותב ח"כ כי על מדינת ישראל לבדוק חלופה לפיה עליה לפעול להבאת עובדים זרים לענף החקלאות ממדינות אחרות שאינן חשודות במעורבות בלתי כשרה.

המכתב נשלח עם העתקים לראש הממשלה, בנימין נתניהו, לשר החוץ, אביגדור ליברמן, שר הפנים, אלי ישי, שר המשפטים, יעקב נאמן, שר החקלאות, שלום שמחון, שר התמ"ת, בנימין בן-אליעזר, היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, שגריר תאילנד בישראל, צ'צ'ווד צארטסואן, יו"ר ועדה חקלאית ערבה תיכונה, חיים חבלין, מנהלת אגף ההסדרה במינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת, רבקה מקובר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ארזי תקשורת.