מפרסם: ארזי תקשורת
תאריך: 08/02/2010 00:35
נושא: חינוך, מוניציפלי
בנק הפועלים תרם מערכות מחשב
בנק הפועלים תרם מערכות מחשב
הודעה לעיתונות

בנק הפועלים תרם מערכות מחשב למרכז הלמידה באור עקיבא

"בנק הפועלים ראוי להערכה רבה על המחוייבות שנטל על עצמו לקחת מעורבות פעילה בחברה ובקהילה. תרומת המחשבים למרכז הלמידה לילדים עולים שמשמש לשיפור ההישגים הלימודיים תסייע להשגת היעדים של הפרוייקט." אמר שמחה יוסיפוב, במהלך טקס צנוע ביום חמישי שעבר שבמהלכו נמסרו מערכות מחשוב משוכללות למרכז הלמידה הפועל במסגרת פרוייקט פל"א (פעילות לימודית אחרת).

נציגי הבנק שהגיע למקום אמרו כי פרוייקט "פועלים בקהילה" הינו חלק מהתפיסה הניהולית כי הבנק הינו חלק מהקהילה וחלה עליו מחוייבות לחזק, ולשפר את תנאיהם של בני הקהילה ובמיוחד אלה שיש לחזקם.

התלמידים הודו לנציגי הבנק בחום על התרומה והתורמים הבטיחו להמשיך ולסייע למרכז הלמידה על מנת להיות שותפים בשיפור ההישגים הלימודיים של בני הנוער הלומדים במקום.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ארזי תקשורת.