מפרסם: ארזי תקשורת
תאריך: 08/02/2010 00:38
נושא: מוניציפלי, תשתיות
שמחה יוסיפוב
שמחה יוסיפוב
הודעה לעיתונות

עיריית אור עקיבא תבצע שורה של פרוייקטים ברחבי העיר בסכום של מעל 10 מיליון ₪

ובהם גשר עילי להולכי רגל ליד הקניון; שדרוג בתי ספר, הנגשה לנכים, הקמת מקווה, בית כנסת לקהילה הבוכרית, פעילות להגנת הסביבה, תיקון כבישים ומדרכות וביצוע שורה של פעולות תכנון בפיתוח העיר ותשתיותיה

"עיריית אור עקיבא תמשיך גם בשנת התקציב 2010 את תנופת העשייה ואני שמח שמליאת המועצה התגייסה כולה לאשר פה אחד שורה של פרוייקטים למען העיר ותושביה". אמר שמחה יוסיפוב לאחר שמליאת מועצת העיר אישרה ביצוע מיידי של שורה של פרוייקטים בעיר ובהם גשר עילי להולכי רגל ליד הקניון; שדרוג בתי ספר, הנגשה לנכים, הקמת מקווה, בית כנסת לקהילה הבוכרית, פעילות להגנת הסביבה, תיקון כבישים ומדרכות ושורה של פעולות תכנון בפיתוח העיר ותשתיותיה.

במסגרת הפרוייקטים יצא לפועל הבייבי של ראש עיריית אור עקיבא במסגרתו יבנה גשר עילי משוכלל עם מעליות שיחבר בין שכונת אורות לקניון אור עקיבא.

"ההחלטה להניח את הגשר במקום נבעה מהצורך הכולל למציאת פיתרונות לשיפור איכות החיים בישוב ומהצורך לסייע לתושבים לחצות בבטחה את הכביש הסואן". אמר שמחה יוסיפוב לאחר שאושר תקציב לפרוייקט בסך של 3,000,000 מליון ₪ מתקציב משרד התחבורה והעירייה לביצוע הגשר שיחבר את שכונת אורות לקניון. "על פי התכנון בצידיו של הגשר העילי בסמוך למדרגות יוקמו מעליות חדישות שיאפשרו עליית נכים, אימהות עם עגלות והולכי רגל לחלקו העליון של הגשר". מסביר יוסיפוב, "אני משוכנע כי התכנון הארכיטקטי של הגשר ישתלב עם אופיה של העיר ויאפשר לא רק מעבר נוח ובטוח להולכי הרגל אלא גם מראה מכובד."

בנוסף לזה הגיע בסוף השבוע שעבר שר החינוך והעניק סכום של 1,000,000 ₪ לשדרוג בתי הספר בעיר. זאת בנוסף לסכום של 271,000 ₪ לצורך פיתוח סביבות עבודה בבתי הספר בעיר שיכללו במסגרת רפורמת "אופק חדש" שתיכנס למערכת החינוך בשנה הבאה.

מליאת מועצת העיר אישרה שורה של עבודות ברחבי העיר למען ציבור הנכים במסגרת מדיניות ראש העיר להנגיש את העיר לנכים. מדובר בהקצאת משאבים בסכום של בסך 252,000 ₪ שהגיעו ממשרד התחבורה ו- 40,000 ש"ח ממשרד הפנים.
עבור ריבוד כבישים ותיקון מדרכות ברחבי העיר יושקעו 250,000 ₪. כמו כן אושר תקציב עבור הצבת גדרות הפרדה לאורך רחוב דוד המלך 33,000 ₪. זאת במקביל לאמצעי בטיחות בסכום של 30,000 ₪ בשדרות שידלובסקי.
סכום מכובד של 1,024,326 ₪ יוקצה להקמת מקווה טהרה בשכונת היובל וכן סכום של 524,000 ₪ לטובת בית כנסת לקהילה הבוכרית בעיר.
בהגנה על איכות הסביבה יושקע סכום של 192,616 ₪. לתכנון עבודות פיתוח תשתיות יעמוד תקציב בסכום כולל של 3,700,000 ₪.

מליאת מועצת העיר אישרה קבלת הלוואת שעה בסך 1,500,000 ₪ באישור הממונה מבנק דקסיה בע"מ.

"אני מבטיח לעשות כל שלאל ידי על מנת להביא תקציבים רבים לעיר ממשרדי הממשלה על מנת להאיץ שורה של תכניות כדי להמשיך להוביל בחינוך, בתרבות ובאיכות החיים." אמר ראש העיר שמחה יוסיפוב, "העשייה בעיר נותנת לי סיפוק רב ומהווה את המנוע לעשייה למען הציבור והעיר שכולנו אוהבים".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ארזי תקשורת.