מפרסם: משרד האוצר
תאריך: 30/01/2011 13:30
נושא: בריאות, כלכלה וכספים
הודעה לעיתונות

חשב משרד הבריאות מפרסם את הדו"ח הפיננסי השנתי על המרכזים הרפואיים הממשלתיים

חשב משרד הבריאות, מר דוד גרשונוביץ, מפרסם את הדו"ח הפיננסי השנתי על המרכזים הרפואיים הממשלתיים (בתי החולים הכלליים הממשלתיים ותאגידי הבריאות שלידם).
הדוח מפרט את הפעילות הפיננסית של בתי החולים הממשלתיים והתאגידים שלידם בשנת 2009, תוך סקירת הארועים הכלכליים והעסקיים שהשפיעו על התוצאות הפיננסיות של בתי החולים הממשלתיים. מר גרשונוביץ ציין כי שנת 2009 מהווה המשך למגמה שבה בתי החולים מתמודדים עם קשיים תקציביים הנובעים מהגדלת הפעילות הריאלית שלהם מצד אחד, וגידול בהיקף ההנחות הניתנות לקופות החולים.

פירוט והרחבה בקובץ המצורף

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- משרד האוצר.