הודעה לעיתונות

תעודת שליש מרשימה בסחר בין ישראל לטורקיה

בארבעת החודשים הראשונים של 2011 נרשמה עליה של 33% בסחר הבילטראלי בין טורקיה וישראל.
היצוא הישראלי רשם גידול של 57% ועמד על 661 מיליון דולר ואילו היבוא מטורקיה עמד על 695 בהתאמה.
בשנת 2010 הסחר ההדדי עלה בכ-25% ועמד על 3.1 מיליארד דולר .
היצוא מישראל לטורקיה עלה ב20% והסתכם ב1.3 מיליארד דולר.

טורקיה הינה שותפת סחר חשובה וטבעית לישראל ונמנתה תמיד בין עשרת השווקים הגדולים ליצוא הישראלי בשנים האחרונות.
הקרבה הגיאוגרפית, הסכם האס"ח והכלכלות המשלימות באו לידי ביטוי בגידול הניכר בסחר בין המדינות מהיקף של
כ- 400 מליון דולר ב-1997 (עת כניסת האס"ח לתוקף) להיקף של יותר מ 3 מיליארדי דולר לאחר עשור שנים.
בשנים הראשונות היצוא הבטחוני היה רכיב גדול ביצוא הישראלי ועסקת השבחת הטנקים הייתה העסקה הגדולה ביותר בתחום,
אך בשנים האחרונות הענפים האזרחיים מובילים את הסחר.
אם מגמת הגידול תימשך שנת 2011 תהיה שנת השיא בסחר בין שתי המדינות."
מאת דורון אברהמי, הנספח הכלכלי בשגרירות ישראל באיסטנבול.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- צימט תקשורת שיווקית.