הודעה לעיתונות

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית רחובות על סך 10 מיליון ₪ על ידי ראש העיר לשעבר

התובענה נועדה לפטור את המבקש ואת הקבוצה, מתשלום אגרת ביוב, בגין מים המשמשים אותם להשקיית גינות בהתאם לחוק עזר ולהחלטות ראש עיריית רחובות. ב"כ המבקש, עו"ד יוסי פורת: "הבקשה מעוררת ענין ציבורי רב, מאחר שסביר להניח, כי עיריית רחובות אינה העירייה היחידה, וכי קיימות עיריות נוספות, הגובות שלא כדין אגרת ביוב בגין מים להשקיית גינות"

לאחרונה הוגשה לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך 10 מיליון ₪ על ידי ראש העירייה לשעבר, יעקב סנדלר (ת"צ 29810-10-12 סנדלר יעקב נ' עיריית רחובות). התובענה נועדה לפטור את המבקש ואת הקבוצה, מתשלום אגרת ביוב, בגין מים המשמשים אותם להשקיית גינות בהתאם לחוק עזר ולהחלטות ראש עיריית רחובות. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד יוסי פורת וצביה קרגולה ממשרד עו"ד יוסי פורת ושות'.

בבקשה נטען, כי המבקש הינו מר יעקב סנדלר, בעלים ומחזיק בבית פרטי ברחובות, אליו צמודה גינה פרטית המשתרעת על שטח של כ-250 מ"ר, וכי העיר רחובות יקרה ללבו, ובעבר אף שימש כראש העירייה. עוד נטען, כי חרף חובתה של עיריית רחובות לפטור את המבקש מתשלום אגרת ביוב עבור המים המשמשים להשקיית גינתו - מחויב המבקש בתשלום אגרת ביוב, בגין מים המשמשים להשקיית גינתו.

הקבוצה שייצוגה מבוקש בתובענה, המונה כ- 30,000 איש, הנה כל מחזיקי הבתים הפרטיים, המצויים בעיר רחובות, אשר מחזיקים בגינה ואשר עיריית רחובות גבתה מהם, החל מאוגוסט 2010, אגרת ביוב בגין מים להשקיית הגינות.

במסגרת התובענה הייצוגית מתבקש בית המשפט להורות לעיריית רחובות לפעול בהתאם לפטור הקבוע בחוק עזר לרחובות (אגרת ביוב), התשנ"ז-1996, ובהחלטות ראש עיריית רחובות ובהתאם לכך לפטור את המבקש מתשלום אגרת ביוב, בגין מים המשמשים אותם להשקיית גינות.

לדברי ב"כ המבקש, עו"ד יוסי פורת, המתמחה בתחום התובענות הייצוגיות, "העירייה הפרה את חובתה כלפי המבקש וכלפי תושבי רחובות לפעול בתום לב ובהגינות מוגברים. פעם אחת הופרה החובה, משעה שהעירייה מחייבת את תושביה בגין אגרת ביוב, בגין מים שאינם מתנקזים למערכת הביוב (מים להשקיה). פעמים רבות נוספות הופרה החובה, והעירייה יצרה מצגים שאינם אמת, משעה שמדי חודש העירייה מפרסמת באתר האינטרנט שלה, כי ניתן פטור מתשלום אגרת ביוב בגין מים להשקיה, בעוד היא מחייבת וגובה אגרת ביוב בגין מים להשקיה".

עו"ד פורת הוסיף, כי "הבקשה מעוררת ענין ציבורי רב, מאחר שסביר להניח, כי עיריית רחובות אינה העירייה היחידה הפועלת כך, וכי קיימות עיריות נוספות הגובות שלא כדין אגרת ביוב בגין מים להשקיית גינות".

בית המשפט אף מתבקש לחייב את עיריית רחובות להשיב למבקש ולקבוצה את כל הסכומים שנגבו מהם כאגרת ביוב, בגין מים להשקיית גינות, החל מיום תחילת גבייתם (באוגוסט 2010) ועד למועד הגשת התובענה, כאשר סכום התביעה האישי של המבקש עומד על סך של 780 ₪.

כמו כן, מתבקש בית המשפט להורות לעיריית רחובות לקבוע כללים ו/או הנחיות למדידת ו/או הערכה ריאלית של כמויות המים הנדרשות להשקיית גינות בבתים פרטיים, אשר יהיו פטורים מתשלום אגרת ביוב.

לפרטים נוספים: עו"ד שמרית רגב, יועצת התקשורת של משרד עו"ד יוסי פורת ושות' 050-7617444

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- עו"ד שמרית רגב קשרי ממשל ודוברות.