הודעה לעיתונות

כך ישתלבו מורים ערבים בבתי ספר היהודיים

כתב החינוך, של רשת ב' של "קול ישראל" איתם לחובר חשף הבוקר ב"יומן הבוקר" את התכנית הדרמטית של משרד החינוך לשילוב של כ- 500 מורים ערבים בבתי הספר היהודיים.

בימים אלה נערך משרד החינוך לקליטתם בבתי הספר היהודיים בכל רחבי המדינה וכבר החל בעבודת הכנה ואיתור.
מאה מן המורים ייקלטו כבר בשנת הלימודים הקרובה.

המהלך הזה הוא על רקע מחסור הקיים במורים בבתי הספר בכל הארץ במקצועות המדעים, מתמטיקה, אנגלית והשפה הערבית.

זאת בשעה שמאות מורים ערבים המוכשרים להוראת המקצועות האלה מחפשים תעסוקה.
משמעות המהלך היא חברתית- שילובם של אזרחי ישראל הערבים - וכלכלית - חסכון במשאבים להכשרה או הסבה של מורים חדשים.

לחובר הוסיף ופרסם כי עלות התכנית בעבור משרד החינוך היא שישה מיליון שקלים, וכמו כן, מדובר בתכנית חומש.
ניתן להשתמש בפרטי הכתבה בתמורה לקרדיט מלא: כפי שחשף הכתב איתם לחובר הבוקר בתכנית "יומן הבוקר" ברשת ב' של "קול ישראל"

ניתן להאזין לפרטי הכתבה באתר האינטרנט של רשת ב' , בכתובת : www.iba.org.il/bet

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- כאן - תאגיד השידור הישראלי.