הודעה לעיתונות

תגובת בא כוחה של עיריית רחובות, עו"ד רונאל פישר, לפרשת השוחד בשפלה

עו"ד רונאל פישר, בא כוחה של עיריית רחובות, מסר: "לעיריית רחובות נודע כי יועץ משפטי חיצוני שעבד עמה, פעל לכאורה בניגוד עניינים. מיד עם היוודע הדבר, וללא כל קשר לחקירת משטרה, הוחלט לבדוק את העניין עד תום ובסיום הבדיקה, נשלח ליועץ החיצוני מכתב לסיום התקשרותו עם העירייה. המשטרה תזכה לשיתוף פעולה מלא בכל עניין שמרשתי תתבקש לו".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- אפק תקשורת ואסטרטגיה.