מפרסם: Martins יחסי ציבור
תאריך: 28/02/2014 02:08
נושא:
הודעה לעיתונות

ענב גנד גלילי- אסטרטגיה ניהולית

הקשר בין גמישות במפעלי ייצור גדולים לתכנון אפשרויות אסטרטגיות

כל מה שמוטל על כתפי הנהלה ואף ארבעת האלמנטים האחרים מקושרים בצורה ברורה
גם מערכת המדידה הטובה ביותר בעולם לא תניב יתרונות ארגוניים אם הידע הנכון , כישורים , היכולות והערכים החברתיים אינם מפותחים בחברה.

עלינו להבין כי ארגון הוא לא רק ממשק עם מערכת מדידה ; זה חייב להיות חלק מהמערכת עצמה. לכן, הציעו Cordova & Yanine (2013) למדוד ולייצר גמישות דרך חמשת היסודות הבסיסיים המוצעים, אשר מהווים יכולת שליטה .
אם אנו רוצים למדוד את הגמישות בייצור בארגון, אנו צריכים לוודא שמדדי הגמישות מתאימים ומפותחים כראוי ובצמוד לצרכים וליעדים האסטרטגיים של הארגון.

לפיכך, פיתוח ויישום מערכות מדידה אפקטיביות דורש מנהיגות, מחויבות ועבודה קשה ואנחנו צריכים לוודא שהמאמץ הזה לא ילך לאיבוד. כל חברה היא שונה, אבל אפשר להתחיל להסתכל על תהליכי הליבה של חברה ואיך ביצועי תהליכים אלה אשר משתרעים בארגון, עשויים להיות מושפעים (מופרעים) על ידי בעיות גמישות טבועות בארגון, אשר יכול להיות מקושר לגורמים השייכים לחמשת האלמנטים בסיסיים המרכיבים את יכולת השליטה של מערכת ארגונית, כלומר גמישות ניהולית (Palanisamy & Sushil, 2003; Gebauer & Lee, 2008).

ניתן לסכם ולומר כי גם בארגונים גדולים תתרום גמישות ארגונית, אף אם תהיה בנתונה במסגרות האסטרטגיות והמגבלות של המפעל/ חברה, יושגו היתרונות הבאים:

  1. היכולת לדעת מה לשפר ומה סדר העדיפויות במונחים של הארגון ; הבנת הפעולות והצרכים העסקיים כדי ליישר קו עם התכנון האסטרטגי ולוודא כי אלה אכן מייצגים את צרכי העסק ויעדים.
  2. זיהוי מוקדם של בעיות של הארגון, תוך הפעלת מערכת בקרה והזדמנויות כדי לתקן בעיות אלו
  3. איזון בין היציבות וגמישות במפעל הייצור מאפשר ביצועים ארגוניים מרביים מבלי לסכן את המערכת.
  4. פרודוקטיביות מוגברת ושירות לקוחות איכותיים שיתאפשרו בעקבות מתן יכולות אלתור, יוזמה ויצירתיות לכוח האדם בארגון ללא עלות נוספת לארגון.

חמשת ממדי הגמישות התורמים לגמישות ארגונית
(מתוך: Córdova, F. M., & Yanine, F. F. (2013). Linking enterprise flexibility to strategic options: a control problem approach. Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, 5(9), 239-260.)

מקורות
Córdova, F. M., & Yanine, F. F. (2013). Linking enterprise flexibility to strategic options: a control problem approach. Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, 5(9), 239-260.‏

Gebauer, J., & Lee, F. (2008). Enterprise system flexibility and implementation strategies: aligning theory with evidence from a case study. Information Systems Management, 25(1), 71-82.‏
Palanisamy, R., & Sushil. (2003). Achieving organizational flexibility and competitive advantage through information systems flexibility: a path analytic study. Journal of Information & Knowledge Management, 2(03), 261-277.‏
Ramasesh, R. V., & Jayakumar, M. D. (1991). Measurement of manufacturing flexibility: a value based approach. Journal of Operations Management, 10(4), 446-468.‏

Erol, O., Mansouri, M., & Sauser, B. (2009, March). A framework for enterprise resilience using service oriented Architecture approach. In Systems Conference, 2009 3rd Annual IEEE (pp. 127-132). IEEE.‏

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- Martins יחסי ציבור.